Miljøhensynet var viktig når BAMA skulle finne plasseringen til deres nye hovedterminal. De ville være så sentrale som mulig med tanke på effektiv, og de ville være i nærheten av tognettet forteller konserndirektør i BAMA, Øyvind Briså.

- Vi gjorde en rekke beregninger av ulike plasseringer for det nye bygget, og Nyland Syd falt gunstigst ut på alle vis.

Strategi

- Vi har en strategi om å flytte 50 prosent av inngående europeisk varestrøm fra vei over til bane innen 2020, og det nye bygget ligger bare noen hundre meter fra Alnabruterminalen.

- Det var to forhold som veide tungt, det ene er det sterke miljøinsentivet som er viktig for oss som driver med frukt og grønnsaker. Det andre er kostnadssiden. Europeiske myndigheter straffer rullende gods og gir insentiver til de som frakter med bane. Samlokaliseringen og plasseringen betyr også vesentlig færre kilometer kjørt per år, nå får vi fulle laster rett inn til ett punkt.

 

“Det er ikke så vanlig med et kontorbygg oppå en terminal, men det er en stor fordel for oss å være samlokalisert.”

Et sunt bygg

Bygget på Nyland Syd vil få en grunnflate på 32 000 kvadratmeter, og vil være langt mer arealeffektiv enn dagens løsninger.

Det er benyttet naturlige kuldemedium for kuldeprosessene, og alle system i hvert maskinrom har muligheten å gjenvinne varmen fra kuldeanleggene. BAMA har også valgt å legge et ekstra kontorbygg på toppen av taket til terminalen for å utnytte så mye som mulig av grunnplanet.

- Det er ikke så vanlig med et kontorbygg oppå en terminal, men det er en stor fordel for oss å være samlokalisert. Vi har rundt 500.000 tonn varer som går gjennom systemet vårt hvert år, og mesteparten går gjennom terminalen.

- Det er viktig for oss å være tett på de ferske produktene vi distribuerer. De ansatte vil også oppleve et veldig løft nå når hele virksomheten i Oslo samles underett tak. Det blir en helt annen verden, og det ser vi veldig frem til, avslutter Briså.