Statistikken viser at over 50 prosent av verdens befolkning lever i byer. Undersøkelser viser at 360. 000 mennesker dør for tidlig hvert år i Europa på grunn av partikkelforurensning og gasser, og vi ser den samme trenden i Norge, sier managing director i Camfil Norge, Jan Erik Kleven.

- Omregnet til norske forhold tilsvarer dette cirka 2000 mennesker per år. Klima og Forurensnings Direktoratet påpeker at de fleste byer og tettsteder i Norge har luftforurensning som overskrider fastsatte grenseverdier.

Jan Erik Kleven, Managing director i Camfil Norge. Foto: Camfil Norge AS.

Luftkvalitet like vitkig som luftmengde

Han påpeker at det er et stort paradoks at kravet til ventilasjon i næringsbygg kun er basert på luftmengde og ikke luftkvalitet.

- Jeg mener selvfølgelig at kravet til luftmengde er riktig, viktig og helt nødvendig. Det jeg ikke forstår er at det ikke settes krav til luftkvaliteten på tilført luft i norske bygninger. Forskrifter og veiledninger stiller krav til hvilken luftmengde som skal tilføres lokaler for å tynne ut luftforurensninger og avgasser som oppstår inne – uten å ta hensyn til hvilken luftkvalitet man tilfører bygget utenifra, forklarer Kleven.

God ventilasjon

Det vil ta lang tid å gjøre noe med luften vi puster utendørs, men Kleven påpeker at det er en enkel sak å gjøre noe med luften vi puster inne.

- Det finnes gode og dokumenterte tekniske løsninger som kan bedre både inneluft, og få tilført tilnærmet frisk luft via ventilasjonsystemer. Byggherrer bør derfor, i samarbeid med profesjonelle og seriøse ventilasjonsentreprenører, utføre en risikovurdering av byggets beliggenhet og luftinntakenes plassering. Disse vil kunne måle, kontrollere og dokumentere om luften som tilføres tilfredsstiller gjeldende anbefalinger og standarder, forteller Kleven.