Det er til dels store forskjeller på hvor godt bedrifter ivaretar brannsikkerheten, forteller faglig leder på brann i Venator, Jan Gjerløw.

- De store har gjerne kontroll både det bygningsmessige og det organisatoriske rundt de ansatte. Så ser vi at de mindre bedriftene gjerne slurver litt mer. Generelt vil jeg si at brannsikkerheten er blitt bedre de siste årene, men vi har unntak.

Viktig tilstandsvurdering

Ved utarbeidelse av en brannteknisk tilstandsvurdering, samler vi på forhånd inn hoveddata på bygningen, og vurderer etter befaring om blant annet brannskiller, rømningsveier, slokkeutstyr osv. er planlagt og utført etter lover og forskrifter.

- Vi ser at de branntekniske utfordringene gjerne kommer når det skjer endringer i bygget. For eksempel hvis det kommer en elektriker eller en rørlegger som lager utsparinger i vegger med brannteknisk betydning. Dette skjer i alle bygg, da bygg «lever», og det er da viktig å branntette veggen i etterkant, slik at veggen ikke svekkes i forhold til brannmotstanden. Får man røyk eller flammer gjennom en utsparing så kan en brann spre seg raskere enn om veggen fungerer som et brannskille.

Brannvesenet er de som kan legge press på bedrifter som stikker hodet i sanden. De kan kreve at alle bygg skal ha utført en brannteknisk tilstandsvurdering.

- Jobben vi gjør, er å kontrollere selve bygget, i tillegg til at vi ser på hvordan bedriften har organisert sitt forebyggende brannvernarbeid. Blant annet gjelder dette opplæring av ansatte, gjennomføring av brannøvelser, og så videre. Tilstandsvurderingen avsluttes med at vi utarbeider et forslag til tiltaksplan over hva som må utføres for at brannsikkerheten skal være etter dagens lover og forskrifter.

Dårlig brannsikkerhet kan koste dyrt

Det er naturlig nok personsikkerheten som er det aller viktigste, alt annet kan gjenoppbygges. Men for en mindre bedrift kan en brann få store konsekvenser, selv uten personskader, forteller Gjerløw.

- Statistikk viser at bedrifter som mister sitt arbeidssted på grunn av brann ofte blir borte fra markedet helt og holdent, de klarer ikke å komme tilbake etter en brann. De får bygget opp alt igjen, takket være forsikringen, men de mister markedsandeler i de årene reetableringen tar. I mellomtiden har andre aktører overtatt markedsandelen. Med andre ord er det god forsikring å sørge for at brannsikkerheten er innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Gjerløw påpeker videre at også arkitekter og entreprenører tjener på å utarbeide en brannstrategi for nybygg.

- Det beste er at vi kommer inn så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, for tidlig å luke ut de branntekniske utfordringene. Kunden vil få en kostnad på oss som brannrådgivere, men sluttsummen vil ofte bli bedre for kunden, avslutter Gjerløw.