Lysaker ble et trafikknutepunkt allerede i 1624 da det ble anlagt ny vei med bru til Christiania der Lysakerbrua ligger i dag. Navnet betyr egentlig "de lysende åkrene", og området har navn etter Lysaker gård som lå vest for elva, på sjøsiden av dagens E18.

I dag er E18 ved Lysaker det stedet i Norge der det passerer flest biler med fler enn 170 000 passeringer i døgnet, og de siste 25 årene er antallet arbeidsplasser blitt mer enn femdoblet. Innen en radius på 800 meter fra Lysaker stasjon har i dag mer enn 25 000 mennesker sin arbeidsplass. Derfor har Lysaker blitt en svært viktig og sentral del av Oslo. At Flytoget stopper på Lysaker stasjon er også en medvirkende årsak til at mange bedrifter har valgt å legge hovedkontoret sitt til nettopp Lysaker.

Lang historie

- Det har skjedd svært mye spennende på Lysaker, og Mustad har vært med på utviklingen i langt over hundre år. Vi har egentlig vårt utspring fra O. Mustad & Søn på Gjøvik, kjent for blant annet å produsere spiker, beslag, støpjernovner og næringsmidler. Eiendommene på Lilleaker i Oslo ble ervervet allerede i 1875, og ble disponert til industrivirksomhet frem til 1990-årene. Metallindustrien ble avviklet på tidlig 80-tallet, og den siste industrielle virksomheten vår her på Lysaker var Mustad Margarin som holdt hjulene i gang helt til 1993, forteller Halvard Øye som er administrerende direktør i Mustad Eiendom.

På midten av 1980-tallet ble eiendomsutvikling skilt ut som egen virksomhet, og da startet den store transformeringen av området fra å være et lukket industriområde, til å bli et moderne byområde med attraktive kontorbygg og kjøpesenteret CC Vest. Nå starter neste kapittel med byutvikling.

Blir byområde

Lysakerelva er kommunegrensen mellom Oslo og Bærum, og derfor er begge kommunene involvert i det som nå skjer på Lysaker. Kommunene har innsett Lysakers viktige funksjon og ønsker at det blir lagt til rette for god byutvikling i dette området. Derfor har Mustad Eiendom utarbeidet en masterplan med bistand fra Lund Hagem Arkitekter og Niels Torp Arkitekter hvor det legges til rette for en ny bystruktur med gater, kvartaler og ny bebyggelse på begge sider av Lysakerelva.

- Vi skal bygge en ny by på Lysaker og transformere områdene på begge sider av elva til et moderne byområde med kontorer, forretninger, spisesteder, kulturinstitusjoner og boliger. Arealene langs Lysakerelva vil kunne åpnes opp og gjøres mer tilgjengelig for folk flest og skape nye forbindelser over elven, attraktive gangveier og møteplasser, forklarer Øye.

En kollosal forandring

- Det blir en stor forandring. På vestsiden av elva, på Granfoss, er det ingen boliger i dag. Men det skal det bli. Når områdene på begge sider av elva er ferdig utviklet kan vi oppleve en hyggelig by med gater, torv og kvartaler med vakker arkitektur, og ikke minst en levende elv med grøntområder som vil sette sitt preg på denne elvebyen når den står ferdig, avslutter Øye.