En av leietakerne i nyrehabiliterte Grensesvingen 7 i Oslo ”kjente ikke temperaturen” i bygget. Innemiljøet var så bra at det bare var der. Fantastisk! Jeg lar meg imponere når jeg får slike vitneprov to uker etter innflytting. For normalen er jo at bygget trenger noen år for å tilpasse seg bruken, ikke sant? Det er sikkert flere enn jeg som synes det blir galt å la seg imponere av noe som burde være en selvfølge.

Må følge med i utviklingen

Noen investorer forteller meg at de kun motvillig leier ut med leiekontrakter under ti år. Omstillingskostnadene fra en bruker til en ny leietaker er blitt så kostbare at det tar tre år å nedbetale omstillingskostnaden. Byggene er designet uten nødvendig generalitet, og kostnadsnivået i byggsektoren har eksplodert. Men det burde jo være en selvfølge at våre bygg kan respondere omgående på endringer i behov, og ikke bare hvert tiende år. At behovene endrer seg ofte er opplagt for veldig mange brukere av bygg. Tenk bare på hvordan teknologi utvikler måten vi jobber på.

Mye tyder altså på at vi har kommet dit at normalen for utvikling av eksisterende bygg er dyrt og dårlig? I så fall er så gærent at det er til å grine av.

Bærekraftig bygg

Bygg21 er bygg og eiendomsnæringens samarbeidsprogram for å endre praksis i retning av gode og bærekraftige bygg, og lavere kostnader. Målet er at kostnadsnivået skal ned 20 prosent og eiendommens verdi for bruker og eier skal øke. Om byggene har en riktig og god totalkvalitet for bruker, vil vi tro at brukers produktivitet vil kunne øke opp mot 15 prosent i enkelte tilfeller. Produktivitetsbidrag som færre liggedøgn på sykehus, bedre karakterer i skolen, mindre sykefravær, økt trivsel og konsentrasjon i kontorbyggene, økt kjøpelyst i kjøpesentrene og så videre.

Noen vil kanskje mene dette er naivt og virkelighetsfjernt. De om det. Bygg21 har i løpet av to år bygd en kunnskap og oppslutning fra hele næringen om hva som er mulig og hvordan vil skal komme dit. Strategien ”Sammen bygger vi framtiden” ble levert Jan Tore Sanner 27.10.14. Et mangfold av tiltak og muligheter er identifisert. Investorene i offentlig og privat sektor er klare for å skjerpe sine bestillinger. Leverandører og rådgivere er fremoverlente.

Skal bidra til endring

Enigheten er stor om at økte innovasjoner, og sterk satsning på digitalisering, bærekraft, produktivitet og kvaliteter som er gode for bruker og samfunn vil gi resultat. Alle er enige om at norsk konkurransekraft må bygges på kunnskap og seriøsitet. Med dette utgangspunktet har Bygg21 de beste forutsetninger for å bidra til endring.

Det fine er jo at Bygg21 er deg og meg. Det sterkeste leddet skal bli vår styrke. Den eneste måten å nå strategiens mål på er å ta ett skritt av gangen. Da er det lurt å ta utgangspunkt i de som har mest å bidra med. Stor eller liten. Har du noe du mener bidrar til å nå våre mål og ambisjoner så er du vår helt. Vi vil mer enn gjerne komme i kontakt med deg.

Det er på tide å kommen ned fra den grønne grenen vi har sittet på i lang tid. Dårlig ”håndverk” ikke bare fra fagarbeiderne, og høye kostnader, er svelget unna i en langvarig oljetåke. Det er på tide at tåka letter. Vel møtt til Bygg21.