Av: Thor Olav Askjer, Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Jeg møtte forleden en tidligere bekjent på en flyplass. Jeg spurte han hvor han nå bor og han svarte – uten den helt store begeistringen – at han nylig hadde kjøpt seg en splitter ny leilighet. Ut fra uttrykket lurte jeg på om han var blitt kastet ut hjemmefra. Men nei, kjæresteforholdet levde i beste velgående. Kjærligheten til den nye leiligheten derimot, var på et adskillig lavere nivå. Den nye leiligheten hadde nemlig kort tid etter innflytting fått lekkasjer i taket. De nyinnflyttede måtte flytte ut og entreprenørene måtte på nytt flytte inn for å foreta en omfattende utbedring.

Episoden er dessverre ikke enestående. Vi hører stadig om lekkasjer i tak og vegg i nye bygg. Hvem har ikke blitt plaget av ventilasjonsanlegg som brummer som en gammel Bastøferge. Mange har etter innflytting fått strømregninger som langt overskrider beregnet strømforbruk. Det er ikke sjelden vi opplever luftkvalitet i møterommene omtrent som i gymgarderoben på ungdomsskolen.

Mye av dette kunne vi lettere forstå hvis vi bygde ekstremt rimelig her i landet. Men det gjør vi jo ikke. Byggeprisene stiger mer enn alle andre priser i samfunnet. Det er vanskelig å se at kvaliteten står i stil med prisen.

Jeg kjøper år om annet en ny bil. I de senere årene har bilindustrien stadig bygd bedre og relativt sett rimeligere biler. Servicen fra selger og verksted har jeg opplevd upåklagelig. Jeg har ikke engang vært innom tanken om at det skulle dryppe fra taket. Jeg har aldri opplevd annet enn kjøleanlegget har fungert helt etter mine forventninger. Og sist men ikke minst; bilen bruker ved fornuftig kjøring mindre drivstoff enn leverandøren har oppgitt. Når det en sjelden gang har vært noe småtteri, løser de problemene raskt og effektivt.

Hva har bilindustrien gjort som byggeindustrien ikke har klart? I gamle dager var en bilselger mer eller mindre synonymt med en kjeltring. Bilbransjens omdømme var på et lavmål. Men de tok skjeen i en annen hånd. De begynte å lytte til kunden, til den som skulle eie og bruke bilen. Da gikk det smått om senn adskillig bedre både for bilindustrien og for bileierne.

Skal vi få snudd den leie trenden i bygge- og eiendomsbransjen, må også vi ta skjeen i en annen hånd.

Rådgivere og entreprenører må begynne å lytte til de som skal drifte og bruke bygget. Det ligger en enorm kompetanse hos byggdrifterne som ikke kommer leverandørene for øret. Byggherren må beskrive leveransen slik at funksjonene sikres både når bygget erklæres ferdig og når det har vært i bruk en tid. For å sikre en god prosedyre for dette har Standard Norge nylig utviklet en standard for prøvedrift av bygg. Det betyr at byggherren ikke fullt ut skal overta bygget før bygget fungerer etter beskrivelsen både gjennom vekslende årstider og mens det foregår normal aktivitet inne i bygget. Dette er forhåpentligvis et viktig skritt på veien mot mere fornøyde kunder.

Det kan ikke være greit at det drypper fra taket i nye bygg. Blir byggene vedlikeholdt og driftet på en god måte, vil takene dessuten være tette i hele byggets levetid – akkurat som for biler.

Vår næring har en stor jobb å gjøre!