Ragde Eiendom er et eiendomsselskap i Oslo. De har sett verdien av å alliere seg med en profesjonell partner som kan hjelpe dem med alt som har med energispørsmål å gjøre. Hvis selskapet for eksempel skal fremforhandle leieavtaler med nye leietakere, så kommer det ofte krav om oppgradering av bygget samtidig. Ofte forplikter leietakeren seg for en kontrakt på kanskje ti eller femten år mot at eiendomsselskapet foretar de nødvendige oppgraderingene enten det er bygningsmessige ting, eller oppgradering av ventilasjons-, kjøle- eller belysningssystemer.

- Vi synes Ragde har funnet en god modell, der målet er å gjøre nødvendige oppgraderingstiltak til også å bli lønnsomme enøktiltak, sier Ola Lindh som er direktør for AF Energi & Miljøteknikk.

- Dette hjelper vi dem med, for selv om vi først og fremst er et entreprenørselskap, så er den energifaglige kompetansen i både design- og driftsfasen nøkkelen for å fungere som energipartner for eiendomsbesittere.

Vurder tiltakene parallelt

Å legge inn energieffektive løsninger i bygg som skal rehabiliteres hever byggets verdi. Det man sparer i energikostnader bidrar til å finansiere påkrevde investeringer. Men det er nødvendig å tenke helhetlig og vurdere alle tiltakene parallelt, noe en energipartner kan hjelpe til med:

- Den totale gevinsten blir ofte mindre enn forespeilet hvis man ser på ett og ett tiltak isolert. Ser man isteden på alle de energieffektiviserende tiltakene i sammenheng, blir som regel resultatet best, forklarer Lindh.

Store besparelser, mer bevissthet

- Når vi rehabiliterer gamle bygg og oppgraderer de tekniske løsningene til dagens standarder, så ser vi ofte at de kan være et sted mellom 25 og 40 prosent mer effektive enn de gamle anleggene som vi erstatter.

Både teknologi og brukerkrav har forandret seg mye og ikke minst har alle et mye større fokus og enda mer bevisst forhold til energieffektivisering i dag enn vi hadde før.

Besparelser på tvers av mange fag

I et moderne næringsbygg er det aktuelt å vurdere enøkpotensialet innen de fleste fagfelt. Energibruk til blant annet oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning henger sammen, og det å se sammenhengene disse imellom er et eget fag.

- Belysning er et område hvor teknologien gjør det mulig å redusere mye sammenliknet med bare noen få år siden. Det er samtidig viktig å kartlegge hvordan det vil påvirke for eksempel det fremtidige kjølebehovet. Kanskje man kan redusere størrelsen, og dermed investeringen, på den nye kjølemaskinen. Kjølemaskiner med kuldemedier som skal fases ut og dermed må skiftes ut,  viser seg ofte å kunne enkelt transformeres til et enøktiltak. Ved å tenke smart og helhetlig, vil kjølemaskinen kunne bli en lønnsom varmepumpe. Og merkostnaden for dette vil kunne være støtteberettiget fra Enova.

Kindereggeffekt

Listen over tilsvarende eksempler innen ventilasjon, kjøling og varme er lang. Det viktigste er imidlertid å ha en tverrfaglig forståelse for emnet energieffektivisering og analysere tiltakene samlet.

- Hvis man samler tiltakene og lager et energiprosjekt vil også Enova støtte tiltakene økonomisk hvis man søker om det. Vi har mange suksesshistorier der vi har oppnådd flere ting på en gang - bygg som er mer moderne, energieffektive og mer verdt som følge av fornuftige og smarte rehabiliteringsløsninger. Det er denne kindereggeffekten vi alltid ser etter, sier Lindh.