- De gamle lederne overlater nå roret til yngre krefter som gjerne har mer utdannelse. Vi ser at mange av topplederne i eiendomsbransjen i dag er ganske unge, ofte i begynnelsen av førtiårene, sier Øystein R. Kristoffersen i Senter for Eiendomsfag.

Øystein Kristoffersen, forretningsutvikler og styremedlem i Senter for Eiendomsfag. Foto: Senter for Eiendomsfag

Nesten alle bransjer har vært igjennom noen tiår der kravet til kompetanse bare er økende. Dette gjelder også for eiendomsbransjen.

- Det kommer stadige nye lovkrav for eksempel innenfor områder som energi, miljø og universell utforming. Samtidig stiller også brukerne av byggene og omgivelsene større krav enn de gjorde tidligere. Alt dette gjør at det er nødvendig for eiendomsbransjen å få mer faglig påfyll, forklarer daglig leder for senteret, Bjørg Totland.

Studier tilpasset bransjen

Senter for eiendomsfag arbeider tett med både bransje og akademia om kompetanseheving for beslutningstakere. Hensikten er å sikre at eiendomsaktørene skal kunne møte den nye virkeligheten med de ferdigheter og den innsikt som både eierne og samfunnet krever. Senteret som ble startet i 1997 tilbyr ulike utdanningsløp på deltid og tilpasser studiene i forhold til bransjens behov.

Bjørg Totland, daglig leder i Senter for Eiendomsfag. Foto: Senter for Eiendomsfag

- Vi retter oss først og fremst mot dem som allerede er i et eiendomsyrke og som ønsker enda mer kompetanse for å kunne utføre arbeidet sitt enda bedre. Det er mulig å ta et helt studieløp på deltid eller ta enkeltmoduler. En studiemodul gir 7,5 studiepoeng og består gjerne av 4 til 6 undervisningsdager pluss eksamen. Man kan for eksempel kombinere studiemodulen «Investeringsanalyse for eiendomsprosjekter» med tre andre moduler og da har man gjennomført et helt studieløp som heter «Eiendomsanalytikerstudiet». Mange velger å ta to moduler i halvåret, på den måten gjennomfører de et helt studieløp på et år, sier Totland.

Ved senteret har de også flere ulike todagerskurs og ettermiddagskurs der man får fordypning i et enkelttema som for eksempel praktisk husleierett, strategi i plan og byggesaker, eller Excel for eiendom.

Spesialister og generalister

- Bransjen trenger spesialister, men de trenger også generalistene som kan bygge bro mellom spesialistene ifølge lederne i bransjen. Kandidatene som søker mer kompetanse hos oss kommer fra hele landet. Det meste av undervisningen skjer i Oslo, men vi har også startet noen studiemoduler i både Bergen og Stavanger, avslutter Totland.