- Bruk fantasien og lag en lounge som fungerer i akkurat din bedrift. Legg til side ideen om det enhetlige preget. Hvis du forventer at medarbeiderne skal strekke seg og våge seg ut av den jobbmessige komfortsonen, bør du tilby dem en sosial komfortsone der de kan hente seg inn mellom slagene, sier interiørarkitekt Trond Ramsøskar i Ramsøskar Interiørarkitekter.

Lær av hotellene

Hotellenes interiører er basert på variasjon og tar utgangspunkt i at gjestene har mange behov. I loungene kan de oppholde seg i komfortable omgivelser uten å gå til hotellrommet og man kan sette seg i loungen for å jobbe, spise, lese aviser, ha små møter, eller bare slappe av.

- Mange står i en arbeidssituasjon som krever mye av dem. De arbeider lange dager i en prestasjonspreget atmosfære.  Fristene er knappe og forventningene høye. Derfor må vi sørge for at det er gøy å være på jobb. Behovet for hygge, avkobling og restitusjon må tas like alvorlig som for eksempel ergonomi og inneklima, forklarer Ramsøskar.

Stolte medarbeidere

Til tross for at bedrifter ønsker å skille seg ut og vise fram sine særpreg er gjerne kontorlandskapene like. Variasjon og overraskelsesmomenter i møbleringen og spenstige områder som er annerledes kan bidra til å understreke bedriftens særpreg, men også bidra til å styrke medarbeidernes tilhørighet til arbeidsplassen:

- Tenk deg medarbeidere som er stolte over å vise frem arbeidsplassen til vennene sine. At de tar lønningspilsen i jobbloungen i stedet for å gå på byen eller at de velger å legge små møter til den innbydende jobbloungen og ikke til stillerommene.

- Jeg er ikke så naiv at jeg tror folk unnlater å skifte jobb på grunn av en flott jobblounge. Men jeg er helt sikker på at engasjementet og tilknytningen til arbeidsplassen øker når medarbeiderne opplever at arbeidsgiveren er opptatt av hele mennesket – ikke bare behovet for godt IKT-utstyr og pulter som kan heves og senkes, tilføyer Ramsøskar.