- Byggene står gjerne i 30 til 50 år, så hvis vi ikke har fokus på effektiv drift i hele byggets levetid sløser vi med veldig mye energi, sier Tore Kyvik som er administrerende direktør i NEAS Teknisk Drift.

For å bruke minst mulig energi er det avgjørende at den som drifter bygget gjør det så rasjonelt og effektivt som mulig.

- Dette krever at bygget har et sentralt driftsovervåkingsanlegg, at bygget har et energioppfølgingssystem og at alle tekniske anlegg er riktig innregulert. Med andre ord at skuta må være rigget skikkelig for å kjøre ordentlig, forklarer Kyvik.

Men det holder ikke bare at alle tekniske installasjonene og oppfølgingssystemene er på plass, det er minst like viktig at de brukes på riktig måte:

- De som drifter anleggene må være kompetente og holde seg oppdatert. Byggeiere har mye å hente på å sette bort driften av de tekniske anleggene. En ekstern samarbeidspartner som overtar driftsansvaret, og har dette som sin kjernekompetanse, vil i større grad kunne bygge et teknisk støtteapparat som i fellesskap med den operative drifteren sørger for effektive bygg, sier Kyvik.

Et fagmiljø å støtte seg på

Derfor satser de mye på opplæring og stadig påfyll av kompetanse, både generell kompetanse, men også spesialisert kompetanse som er i overensstemmelse med de byggene som driftes. De som er ute og drifter byggene kan støtte seg til teknisk personell, så hvis det dukker opp problemer underveis er det flere som samarbeider om å løse dem siden det finnes et solid fagmiljø å støtte seg på.

- God teknisk drift koster litt. Skal man holde tritt med utviklingen innen eiendomsbransjen er det er viktig at det investeres i kompetanse og utvikling av dagens operative eiendomsdrifter. De eiendomsbesitterne som satser på å drifte anleggene sine skikkelig på denne måten vil få igjen for det på lang sikt.