Leder i faggruppen for mobilt slokkeutstyr i Brannteknisk Forening, Harald Sontum, forteller at en utfordring i brannsikkerhetsbransjen er lave priser og dermed utbredt salg av nytt utstyr i motsetning til vedlikehold av eksisterende utstyr.

Harald Sontum, leder i faggruppen for mobilt slokkeutstyr i Brannteknisk Forening. Foto: Privat

– Man kan få tak i et brannslokkeapparat nesten hvor som helst. Det stilles ingen krav til hvem som kan selge apparatene, men vedlikehold krever egen kompetanse og foretak som driver import skal lisensieres.  I tillegg ser vi at prisene stadig blir lavere. Et brannslokkeapparat kostet mer i 1990 enn det gjør i dag. Det sier sitt, mener Sontum.

- Dette gir først og fremst konsekvenser for privatmarkedet. Bedrifter og næringslivet velger i stor grad å kjøpe brann utstyr av godkjente aktører med kompetanse. Dette ivaretar brannsikkerheten best mulig. Private oppnår ikke det samme fordi de kjøper utstyr av aktører uten nødvendige kunnskaper som ikke tilbyr  annet enn billig utstyr, forteller faggruppelederen.

Utdanner kompetent personell

Sontum forteller at man som medlem av Brannteknisk Forening må ha ansatt kompetent personell til å utføre vedlikehold og kontroller på brannsikkerhetsutstyr.

- Det finnes et råd som står for utdanning av kompetent personell til dette formålet, nemlig Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Vi ser at når store aktører som fylkeskommuner og lignende har anbud liggende ute, stiller de ofte krav til at bedriftene som konkurrerer har ansatt godkjent personell til vedlikehold av brannslokkemateriell. Det er en gledelig utvikling, avslutter foreningsleder Sontum.