Boligtvistnemda er til for å gi forbrukerne tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning i saker mellom forbruker og entreprenør i forbindelse med oppføring eller kjøp av ny bolig.

– Det er Forbrukerrådet og Boligprodusentenes Forening som står bak Boligtvistnemda, som ledes av Dr. Juris Lasse Simonsen. Her sitter det to representanter fra vår forening og to fra Forbrukerrådet, sier Per Jæger som er administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Bygningsfaglig og juridisk kompetanse

Det er mange årsaker til at tvister oppstår mellom kjøper og selger. Det kan være snakk om forsinkelser og dagmulkt, det kan være uenighet om utførelse av bygningsmessige arbeider, eller uenighet om hva man har bestilt og hva man har fått:

– Så listen over mulige tvister er lang, men til tross for det er det bare en mikroskopisk andel av handlene hvor tvistene er av en sånn art at Boligtvistnemda må behandle dem. Men det som er så bra med nemda er at stort sett begge parter er enige i det resultatet som nemda kommer frem til, og svært få saker går videre til domstolene, fortsetter Jæger.

I de tilfellene der saker har gått videre til domstolsbehandling har stort sett domstolene kommet til det samme vedtaket som nemda.

– Det skyldes nok at Boligtvistnemda er satt sammen av personer som har betydelig bygningsfaglig kompetanse og tung juridisk kompetanse, sier Jæger.

Bare for medlemsbedrifter

Bare kjøpere som har kjøpt bolig av bedrifter som er medlemmer av Boligprodusentenes Forening og foreningens medlemmer kan fremme saken sin for Boligtvistnemda:

– For kjøperne blir dette omtrent som å ha forsikring. Du tegner ikke forsikring fordi du regner med at du vil trenge den, men for sikkerhetsskyld dersom uhellet er ute. Sånn er det på mange måter med denne ordningen også. Og dessverre får nemdas sekretariat ofte telefoner fra fortvilte forbrukere som har kjøpt bolig hos en produsent som ikke er medlem hos oss, og da kan nemda dessverre ikke hjelpe dem, forklarer Jæger og tilføyer:

– Da må de regne med å løse saken gjennom det ordinære rettsapparatet, anskaffe og betale sin egen advokat. Taper de saken kan de også risikere å måtte betale motpartens saksomkostninger. Derfor er det en ekstra sikkerhet å kjøpe bolig fra våre medlemmer enn fra dem som ikke er med i foreningen, fortsetter han.

Omtrent halvparten av landets entreprenører er medlemmer i Boligprodusentenes Forening som er den ledende bransjeorganisasjonen for de som produserer boliger og fritidsboliger i Norge.

Rettferdig behandling

– De fleste tvister som oppstår blir løst direkte ved at selger og kjøper kommer til enighet, og det er bra. Men det er håndverk vår bransje driver med, og da kan det fra tid til annen oppstå feil, og med feil blir det noen ganger uenighet som partene ikke klarer å løse selv. Da er det fint at vi har denne nemda som både gir kjøper og selger en rettferdig, rask og rimelig behandling, avslutter Jæger.