Caverion i Trondheim, som har ansvar for design og levering av tekniske fag, har benyttet løsninger hvor håndverkere og andre tar BIM-modellen med seg ut på byggeplassen ved hjelp av nettbrett. I prosjektene på Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital, SINTEF Energi laboratorie og nå på det nye teknologibygget for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), har de brukt BIM aktivt gjennom hele prosjekteringsfasen, men også i selve byggeprosessen.

Nettbrettet inntar byggeplassen

For å få tilgang til selve BIM-modellen på byggeplassen er nøkkelpersonellet utstyrt med et nettbrett med en applikasjon hvor man streamer BIM-modellen ned til brettet via trådløst nett eller 4G.

- Siden modellen streames, er den oppdatert hele tiden, sier Jens Petter Burud som er direktør for teknologi og utvikling i Caverion.

Avvik og kommunikasjon kan legges rett inn i 3D-modellen fra applikasjonen og her ligger også  tegninger tilgjengelig. Applikasjonen benyttes også for å legge inn dokumentasjon av egne arbeider, for eksempel bilder av hva som ligger under betongen før det støpes.

- Hvis vi finner et avvik kan vi ta et bilde og sende det direkte fra applikasjonen til den som skal ha det sammen med en melding. Alt dette lagres og kommunikasjonen forenkles vesentlig forklarer Burud.

BIM-kiosker

Et annet hjelpemiddel for å få BIM-modellen ut på byggeplass er bruk av BIM-kiosker. På det nye teknologibygget for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har byggherren tatt initiativ til at det blir satt ut BIM-kiosker på byggeplassen. En slik kiosk består av en 60 tommer stor skjerm med tastatur og mus. På den måten er 3D-modellen tilgjengelig ute på byggeplassen og da kan de som trenger det hente ut dimensjoner andre ting de trenger og få et visuelt 3D-inntrykk, sier Markus Berget i Caverion i Trondheim.

Fremtidens byggeplass

- Selv om vi har brukt disse verktøyene i noen prosjekter allerede er de ganske nye for oss, men når vi får kjørt tilsvarende prosjekter flere ganger og alle får skikkelig kjennskap til dem, så vil dette bli fremtidens måte å jobbe på, avslutter Berget.