- Det er først de siste ti årene at BIM-prosjektering virkelig har blitt modent og allment utbredt, sier BIM manager Øyvind Sandvik i CF Møller Arkitekter.

3D modellering har man drevet med i mange år, men med BIM fikk man også med en ny dimensjon, nemlig at man også kan legge inn ulik informasjon om objektene som modellen inneholder.

- På den måten berikes modellene nå med informasjon fra forskjellige kilder. Det kan være informasjon om hva slags materialer som er brukt, hvilket CO2-avtrykk den avgir, linker til produktdatabaser og alle mulige krav som måtte være stilt enten det gjelder brann- eller lydkrav. Så mulighetene til å berike modellene med informasjon har nærmest blitt ubegrenset, sier Sandvik.

Bruker BIM i alle prosjekter

Hos CF Møller bruker de BIM i alle prosjekter, og de anser det som en stor fordel siden moderne BIM gir en presis og entydig fremstilling av hvordan bygget blir.

- Tidligere tegnet arkitektene alt i 2D og det var ofte en stor jobb å visualisere ordentlig hvordan ting ville se ut. Hvis vi har et vanskelig område som vi vil se nærmere på nå, så kan vi generere et snitt hvor som helst i modellen. BIM bidrar også til at det blir enklere å forstå hvordan vi skal løse ulike utfordringer i prosjektene.

Kollisjonskontroller

Ofte bruker man en tverrfaglig modell der alle de involverte fagene legger inn sine objekter på en felles plattform, dette kalles åpen BIM. Fordelene med å samle all informasjon på denne måten er mange. Spesielt nyttig er det å kunne foreta kollisjonskontroller for å avdekke konstruksjonsfeil, for eksempel hvis den som har prosjektert ventilasjonen har lagt sine rør gjennom bjelker.

- Den aller største fordelen med disse modellene er nok at det har blitt mye enklere å avdekke feil og det er bra. For det er jo langt rimeligere å rette feil mens vi tegner et bygg, enn å måtte rette dem på byggeplassen.

Tidsstyring

BIM kan også knyttes opp mot andre databaser, for eksempel en dørdatabase eller romdatabase som viser hva slags utstyr hvert enkelt rom skal inneholde. Da blir det mye enklere å kontrollere at alle rom tilfredsstiller de kravene som er stilt.  

- Vi har også mulighet til å legge til en siste dimensjon som vi kaller 4D. Det er tidsstyring som gjør det mulig å styre selve byggeprosessen fra modellen. Da kan vi beregne hva som skal bygges når, og planlegge logistikken i henhold til dette. Dette er også et veldig nyttig verktøy som vi kan bruke for å beregne kontantstrømmen i prosjektet, avslutter Sandvik.

FAKTA - BIM OG ÅPEN BIM

  • Forkortelsen BIM står for bygningsinformasjonsmodellering og betyr at man planlegger byggeprosjekter ved hjelp av digitale objektmodeller.
  • Objektene tilsvarer de ulike objektene man faktisk bygger med, og til hvert objekt i modellen kan man legge inn all nødvendig informasjon om for eksempel funksjonskrav, mengder, typebetegnelser, materialer osv.
  • BIM brukes til rapportere mengder som et underlag for kalkyle og gir tydelig oversikt over varene som skal bestilles i form av type og mengde.
  • For at alle aktørene i et byggeprosjekt skal kunne dele informasjonen er det viktig at BIM kan deles gjennom et åpent, standardisert filformat på felles digitale plattformer. Dette kalles åpen BIM.