åpenBIM for FDVU gir deg en informasjonintensiv, objektbasert, intelligent og parametrisk, digital framstilling av bygget,  tilpasset behovene for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Du har ikke bare muligheten til å visualisere og simulere alle prosesser og rutiner. Du kan også generere presise lister innholdene byggets bestanddeler, utstyr og inventar. Men kanskje viktigere er det faktum at du kan kartlegge, loggføre og planlegge alle typer regelmessig - og uregelmessig -vedlikehold. En FDVU-BIM gir deg en tydelig sammenheng mellom selve bygget og objektene det inneholder. Ethvert BIM-objekt vet HVA det består av og HVOR det er. Med en utvidelse for funksjon vet objektet plutselig også hva det GJØR.

Intelligente bygg

En åpenBIM-applikasjon for FDVU kan med andre ord gi eksakt informasjon om sammenhenger, styringsforhold og bruksområder for ulike komponenter i bygget. For eksempel at rom 1, 2, 3, får friskluft fra lufteventil 21, eller at elektrisiteten i rom 4 og 5 kommer fra panel L1. På denne måten kan FDVU-BIMen «fange» opp sammenhenger og data fra de komponentene som inngår i bygget ditt, og relatere denne informasjonen - og objektdataene - til bygget. For eksempel kan hver stikkontakt, eller elektriske panelovn, vite hvilken sikringsboks den tilhører og hvilket ledningsnett den får strøm fra.

FDVU-BIM forebygger kollektiv alzheimer

At kompetanse forsvinner er et tilbakevendende problem i de fleste virksomheter. Selv byggeiere som er flinke til å holde på sine medarbeidere, mister med tiden viktig kompetanse og virksomhetskritisk hukommelse fordi nøkkelpersoner innenfor drift, vedlikehold og ledelse går av med pensjon, rykker opp i hierarkiet eller skifter jobb. Som byggeier kan du langt på vei eliminere dette hukommelsestapet ved å gjøre åpenBIM til virksomhetens overordnede verktøy for håndtering av FDVU-data. Da blir all informasjon - fersk og historisk - lett tilgjengelig for hele organisasjonen i all fremtid på tvers av organisasjonen.

åpenBIM i bunnen

Funksjonaliteten i en rekke modulbaserte systemer basert på åpenBIM er allerede ganske imponerende. Du kan i dag blant annet styre prosjekter og servicekontrakter sentralt, utføre kostnadsanalyser på tvers av avdelinger og på den måten forbedre kostnadsbevisstheten ned på grasrotnivå. En rekke mer proprietære systemer innhar også disse egenskapene, Men bare åpenBIM kan sørge for sømløs datainnhenting og friksjonsfri informasjonsflyt fra prosjektering, design, produksjonsverktøy og vareleveranser, og ut til et hvilket som helst FDVU-system.

Kan alt kvantifiseres?

Selv ikke en FDVU-BIM lar deg tallfeste hva dårlig forvaltning og drift av et gitt bygg koster når det kommer til et sykefravær som følge av dårlig arbeidsmiljø, eller den fysiske og psykiske belastningen som følger med et dårlig inneklima. Det er dog ikke vanskelig å se for seg at også denne typen kostnader kan utgjøre en variabel i det store regnestykket om ikke lenge. 

Men det er vel neppe vanskelig å enes om at et godt forvaltet bygg er et bedre bygg å både bo og jobb i? Og all forvaltning blir bedre, enklere, mer konsistent og effektiv med åpenBIM.

Hva er åpenBIM?

åpenBIM er en fellesbetegnelse på en rekke digitale verktøy, informasjonsutvelsing, metoder og prosesser, ment for samhandling, kvalitetsikring og oversikt på tvers av hele byggenæringen. ÅpenBIM forkortes ofte feilaktig til «BIM.» buildingSMART er den organisasjonen i Norge som forvalter verktøyene og standardene som til sammen utgjør åpenBIM.

Noen åpenbare fordeler med åpenBIM for FDVU:

FDVU-BIM gir store fordeler til en rekke av de impliserte parter i en driftsfase av et bygg. Både på lang og kort sikt. Under følger noen av disse fordelene. I løpet av den nærmeste fremtid vil denne listen utvilsomt utvides med nye fag og nye fordeler. Det er med andre ord ingen grunn til å vente med implementeringen. Jo tidligere du starter, desto større gevisnter vil du høste.

  • FDVU-BIM eliminerer gjentatte turer til den samme lokaliseringen for å utføre tilfeldig bestilt vedlikeholdsarbeid ved å fremskaffe korrekt informasjon om hva som skal repareres, hvor arbeidet skal skje og hva som møter deg der FØR du forlater kontoret.
  • FDVU-BIM reduserer vedlikeholdskostnader knyttet til en rekke hastereperasjoner. Ved en lekkasje VET du for eksempel hvilken kran som skal skrues av og hvor, i løpet av sekunder.
  • FDVU-BIM på håndholdte enheter kan framskaffe all ønskelig dokumentasjon på stedet, og kostbare arbeidstimer renner ikke ut på veien til og fra kontorer og arkiver for å grave fram papirbaserte manualer, tegninger og instruksjoner.
  • FDVU-BIM gi røkt presisjon innenfor energisimulering og dermed et mer nøyaktig bilde av hvor energien forsvinner i et gitt bygg
  • FDV-BIM reduserer - og i mange tilfeller eliminerer - kostnader knyttet til å re-dokuemntere et bygg. Med en FDVU-BIM har du alltid det du trenger av dokumentasjon, når du trenger det.