- Dette betyr at man gjør alt det man alltid har gjort i bygningene, men at man samtidig vurderer klima og miljø i handlingene. Eiendomsforvaltning handler ikke lenger bare om å bytte en lyspære som enten er rimelig eller varer lenge, det handler også om hvor mye energi den bruker. Det samme gjelder materialvalg, det holder ikke at materialene bare er sterke eller billige, men det betyr også noe hvor de kommer fra og hva slags miljøbelastning de gir, sier David Collins som er Ph.D. Candidate ved eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU.

Grønne leiekontrakter

- Arkitektene kan godt konstruere bygg med lavt energibehov og lite miljøutslipp og de som drifter bygningene kan operere bygningene på en mest mulig energibesparende måte. Men ofte er problemet leietakerne, de er ofte ikke så bevisst forhold som har betydning for energiforbruket, sier Collins.

Hvis man aldri slår av pc’en på kontoret så vil den stå og trekke strøm uten å bli brukt i 75 prosent av hele levetiden. Det er totalt bortkastet og langt fra bærekraftig.

- Grønne leiekontrakter handler om at leietaker og utleier samarbeider om å nå bærekraftige miljømål. Et slikt samarbeid kan gjøres på mange forskjellige måter. Noen ganger må det kanskje investeres, og da kan partene eventuelt dele både investeringene og besparelsene som de oppnår. En annen måte å gjøre det på er å forsøke å endre bruksmønstre ved at det settes opp miljømål som for eksempel sier noe om energiforbruket som leietakeren kan benytte per kvadratmeter, og hjelper dem med å finne tiltak som gjør dem i stand til å oppnå målet, forklarer Collins.

- I tillegg til å oppnå besparelser vil det å jobbe med klima og miljø kunne bidra til å gi bedriften bedre omdømme. Et bygg som driftes riktig vil også trenge mindre vedlikehold. Det er mye å hente ved å starte i det små, så et fint tiltak er å slukke lyset og slå av pc'en når du går om dagen, avslutter han.