STEMA Rådgivning AS er et frittstående konsulentfirma innen prosjektadministrative tjenester og takseringstjenester. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo, men de har avdelingskontorer i Nannestad og Bergen. I 2015 hadde hele selskapet cirka 100 medarbeidere og omsatte for 133 millioner kroner.

- I Bergen har vi bare vært i fire år, men veksten vi har hatt i denne perioden har vært veldig god. Vi driver først og fremst med prosjekt- og byggeledelse og har hatt flere spennende prosjekter, forteller Frode F. Rønhovde som er prosjektleder i STEMA Rådgivning.

En travel hverdag

Media City Bergen er et av de største prosjektene som STEMA har vært involvert i. Media City Bergen er eid av OPF (Oslo pensjonsforsikring) og Entra Eiendom ASA.   Stema Rådgivning har prosjektledelsen og innehar rollene som prosjektleder, byggherreombud, koordinator for utførelse (SHA) og kvalitetsledelse.  Formålet med dette bygget er å samlokalisere de største mediene i Bergen. Visjonen er at byen skal skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer. Bygget vil ha kapasitet på cirka 1 500 arbeidsplasser og inneholder kontorer, spesialfunksjoner for medievirksomhet, møterom, restaurant, lager, parkering og varemottak når det står ferdig i 2017. Totalt er bygget til Media City Bergen på 45 000 kvadratmeter.

Verdt å nevne er også EnTek-bygget, hvor universitetet i Bergen er byggherre og STEMA har rollen som prosjektleder. Prosjektet er et initiativ for å etablere en energiklynge med navnet Science City Bergen som en parallell til Media City Bergen. Prosjektet har nylig vært gjennom en plan og designkonkurranse og skal nå over i et skiisseprosjekt parallelt med en reguleringsplanprosess.

Et annet viktig prosjekt hvor Stema har vært på byggherresiden, er Jonsvollkvartalet midt i Bergen sentrum. Dette forretningsbygget, er etablert som nytt hovedkontor for Sparebanken Vest, er på 20 000 kvadratmeter og sto ferdig i 2015. STEMA Rådgivning ledet byggeprosjektet og var også kvalitetsleder.

- Vi som arbeider i STEMA Rådgivning har en travel hverdag, og det er vi glade for. Hos oss er det som regel ikke så mange som befinner seg på kontoret vårt i Bergen, siden store deler av arbeidet foregår ute på de forskjellige prosjektene. Men vi samles innimellom blant annet for å dele informasjon og erfaringer, og det er viktig, fortsetter Rønhovde.

Flesland og omegn

Det skjer svært mye i områdene på og rundt Flesland for tiden og STEMA er sterkt involvert i flere av disse prosjektene. De bidrar eksempelvis med sine tjenester når Linstow utvikler Bergen Businesspark i den første fasen av prosjektet som er på 35 000 kvadratmeter nybygg, og som består av tre kontorbygg og det nye Comfort Hotel Bergen Airport. Beliggenheten til businessparken, og ikke minst til hotellet, er meget strategisk og ligger bare en to minutter lang spasertur fra den nye terminalen på Flesland. Tomten som er i fase en av prosjektet er strategisk viktig for å etablere resten av området og kan både fungere alene eller i samspill med flyplassen.

- Vi jobber i kulissene under Bergen Businesspark og ivaretar at Listow får det hotellet, med de kvalitetene som de skal ha. Vårt ansvar er å følge opp kontrakten med totalentreprenøren, vi rådgi byggherren under utførelsen, styrer økonomien og gjør en rekke andre viktige oppgaver i dette prosjektet, sier Rønhovde.

Kapasiteten på dagens flyplassterminal er sprengt og det var et stort behov for et nytt bygg. I dette prosjektet vant STEMA Rådgivning en rekke kontrakter og hadde på det meste seks byggeledere som utelukkende arbeidet med Terminal 3.  

- Vi har hadde seks byggeledere engasjert, men nå når prosjektet nærmer seg ferdigstillelse er dette antallet justert ned til tre.

Sterk posisjon

- Det har kanskje vært noe nedgang i antallet byggeprosjekter i Bergensområdet etter at oljeprisen falt. Men siden vi har en kombinasjon av både offentlige og private oppdragsgivere blir vi mindre utsatt for konjunktursvingningene. Vi har en rammeavtale om byggeledelse med Fjell kommune, hvor STEMA bistår med planlegging og prosjektering av et renseanlegg og hvor planlagt byggestart er i 2018.

- I tillegg hadde vi også byggeledelsen på Holen kloakkrenseanlegg for Bergen kommune. Det prosjektet varte i to og et halvt år. Vi har befestet vår posisjon som et seriøst og godt rådgivningsselskap gjennom de mange prosjektene vi har gjennomført i distriktet, så jeg mener vi har all grunn til å se lyst på fremtiden, sier Rønhovde til slutt.