På den gamle industritomten hvor Kaldnes Mekaniske Verksted en gang lå er det duket for store planer. Deler av området til det gamle skipsverftet er allerede delvis utviklet med både næringslokaler og noen hundre boliger, men etter hvert vil også industrivirksomheten lenger vest forsvinne og bane veien for Tønsbergs hittil største byutviklingsprosjekt – Kaldnes Vest.

380 000 kvadratmeter

- Tønsberg er på mange måter blitt en forstad til Oslo, og alt tyder på at tilflyttingen bare øker, det skyldes blant annet bedre veier og kortere reisetider med tog mellom de to byene. Noen beregninger viser at vi vil trenge 15 000 nye boliger her innen 2040, og da må vi snart sette i gang å bygge, sier Abrahamsen.

På tomten det er snakk om, og hvor Agility Group har produksjonslokaler i dag, er på 130 mål. Det betyr at 380 000 kvadratmeter skal utvikles, og her er det snakk om å bygge en helt ny bydel med alle de fasiliteter og funksjoner som en by er avhengig av.

- Det er snakk om å transformere området fra gammel skipsindustri til en stor og moderne bydel der det både skal være plass til boliger, arbeidsplasser, handel, skoler, sykehjem og kulturtilbud. Området er så stort at vi nærmest kan få plass til en hvilken som helst norsk bedrift nesten uansett størrelse og allikevel ha plass til boliger og alle de andre fasilitetene som en bydel trenger. Jeg tror nok at bedriftene i større grad enn før vil måtte flytte til attraktive steder for å tiltrekke seg riktig kompetanse, i så måte er Tønsberg veldig attraktivt, fortsetter han.

Trenger partnere

Akkurat når prosjektet kan stå ferdig vet man ikke i dag, men AC Nor har lang planleggingshorisont. Hittil har de har holdt på i ni år med prosjektet på Kaldnes Vest, og tomten er ferdig omregulert til nærings- og boligformål til sommeren, så de har kommet langt.

- Planene skal til behandling i bystyret i februar, så vi er egentlig veldig nært å kunne sette i gang. For når alle disse formalitetene er på plass kan vi også arbeide med å få med oss partnere som kan samarbeide med oss om å utvikle bydelen, for prosjektet er for stort for vårt selskap alene, men vi gleder oss til å finne gode samarbeidspartnere og vi gleder oss til å sette i gang, sier Abrahamsen entusiastisk.