Fakta om Kabelgata Kuturfabrikker

Oxer Eiendom har etablert et stedsutviklingsselskap hvis visjon er å etablere Kabelgata Kulturfabrikker og skape et kraftsenter for kultur i en del av de gamle fabrikkbygningene i Kabelgata

  • "Tårnet" som ligger rett på baksiden av Kabelgata tilhørte den gamle fabrikken. Det er 70 meter høyt og i ferd med å bli restaurert.
  • Tårnet blir det det første bygget som inngår i kulturfabrikke,n og skal i tillegg til kulturell virksomhet over  elleve etasjer også ha utelivstilbud og restauranter
  • Kunst, musikk, mote, litteratur, scenekunst og kulturformidling som film-, TV-produksjon og foto, samt andre kreative fag innen arkitektur, håndverk og design er aktører som vil passe inn i Kabalgatas definerte kulturbegrep, og som leietakere i Tårnet og andre egnede fabrikklokaler i Kabelgata.

Ved å benytte de historiske fabrikklokalene til kulturnæringsproduksjon blir historien i fabrikkene ivaretatt gjennom bruk. Kulturnæringsproduksjonen er skånsom mot bygningsmassen på samme tid som den er skapende. Den vil skape liv, og gjøre Kabelgata til et kulturelt sentrum for Hovinbyen. Med en slik tilnærming vil Oxer Eiendom transformere denne delen av byen og bidra til at de som jobber og bor i Kabelgata får gode byliv i hjertet av Hovinbyen også gjennom kultur.

Produserende og levende

Formålet er å gjøre Kabelgata til et produserende og levende kulturelt sentrum for Hovinbyen. Dette skal også være et viktig tilskudd til sentrumsutviklingen rett ved siden av det geografiske og kommersielle senteret som Økern er i ferd med å bli. Denne stedsutviklingsstrategien vil ikke bare styrke identiteten til Kabelgata, Økern og Hovinbyen, men også til resten av Oslo. Kultursatsningen skal også bidra til å skape et byvennlig næringsliv, bidra til økt tilhørighet og gjøre området til et enda mer attraktivt sted å bo. Med denne satsningen legger Oxer Eiendom til rette slik at hele kulturnæringen i Oslo får en mulighet til å utvikle seg ved å benytte Kabelgata Kulturfabrikker som utgangspunkt for kreativ virksomhet. Kulturnæringen er i voldsom vekst og trenger arenaer for tverrfaglig verdiskapning. Kabelgata Kulturfabrikker er godt egnet til å bli et slikt kraftsenter for kulturnæringen her i hovedstaden.

Et tårn fylt med kultur

"Tårnet" som ligger rett på baksiden av Kabelgata, er et bygg som rager 70 meter i været og ble brukt av kabelfabrikken i gamle dager. Arbeidet med å restaurere dette bygget er i full gang. Dette blir den første aktive kulturfabrikken som etableres i Kabelgata. Planen er at bygget skal bli brukt som en kulturfabrikk, der leietakere innenfor ulike kultursjangre skal komme inn samtidig som det også gis plass til uteliv og restauranter i bygningen. Kunst, musikk, mote, litteratur, scenekunst og kulturformidling som film-, TV-produksjon og foto, samt andre kreative fag innen arkitektur, håndverk og design er aktører som vil passe inn i Kabalgatas definerte kulturbegrep og som leietakere i Tårnet og andre egnede fabrikklokaler i Kabelgata.

Ønsket er å etablere flere kulturnærings produsenter så raskt som mulig. Midlertidige aktører kan skape aktivitet i tillegg til å bidra med å bygge identiteten i området, mens langsiktige aktører kan plasseres i den vernede bygningsmassen som fabrikkene representerer.

Bevaring av kultur er også interessant. Derfor kan aktive kunstarkiv og nasjonale samlinger tilgjengeliggjort gjennom nye typer arkivering være et annet felt som passer godt inn i Kabelgata Kulturfabrikkers øvrige virksomhet. Særlig fordi noen av de gamle fabrikkene har store volumer.

Attraksjonskraft for hele Oslo

Ambisjonen er at Kabelgata Kulturfabrikker skal bli en viktig hjørnestein i utviklingen av ett nytt sentrum for hele Hovinbyen og ivareta den industrielle og historiske identiteten som ligger i byggene gjennom aktiv bevaring. Kabelgata skal bli den produserende kulturnæringens sentrum for hele Oslo, rett ved den viktige utviklingen som foregår på knutepunktet Økern som er nærmeste T-banestasjon. Med riktig arkitektonisk utforming og de riktige aktørene på plass kan Kabelgata Kulturfabrikker få en attraksjonskraft for hele Oslo og bli en destinasjon i seg selv.

For mer informasjon, se www.kabelgata.no