Det dreier seg om flytende boligkonstruksjoner, som vil forankres i havbunnen. På samme måte som oljeplatformer.

Det er ingeniørene i firmaet Dr.techn.Olav Olsen på Lysaker utenfor Oslo som har utviklet ideen i samarbeid med arkitektene i ØKAW AS.

Konstruksjon av oljeplattformer

Dr.techn.Olav Olsen er kanskje et relativt ukjent navn, men selskapet har tegnet og designet de fleste av oljeplattformene som har lagt grunnlaget for Norges rikdom. Firmaet er spesialister på store betongkonstruksjoner til havs.

Selskapet har også tegnet Troll-plattformen, som ble kåret til århundrets ingeniørbragd av leserne til Teknisk Ukeblad. Dr.techn.Olav Olsen har også tegnet senketunnellen i Bjørvika.

 Nå vil de bruke kunnskapen til å bygge boliger til sjøs.

-Vi har teknologien og kompetansen. Dette er fullkomment gjennomførbart. Vi lanserer nå ideen. Dersom noen eiendomsutviklere ser de samme mulighetene som oss, vil dette kunne bli en realitet, sier Tor Ole Olsen, direktør i Dr.techn.Olav Olsen.

Han sier tanken er å bruke plattform-teknologi til å bygge flytende understell i betong som kan fungere som tomter for boligkomplekser.

-Vi har lang erfaring med å konstruere store betongunderstell til plattformer og broer. Denne kompetansen kan tas i bruk for å bygge boliger, ser Olsen.

Attraktive tomter

Arkitekt Tom Wike, partner i ØKAW Arkitekter, har laget utkast til bolig-komplekser som kan bygges på flytende betongøyer, etter oppfordring fra Dr. techn. Olav Olsen og bransjeprogrammet Bygg uten grenser. Målet er å trekke synergier fra 50 år med konstruksjon av boreplattformer i betong. Han har lenge vært fasinert av betongens egenskaper.

-Folk vil bo ved sjøen. Her ligger de mest attraktive tomtene. Vannet tilbyr en helt annen måte å leve på.

-Det finnes noen flytende boligkomplekser av nyere dato rundt om i verden, blant annet i Nederland. Vi er fasinert av ideen om at nasjonen som gjennom hele sin historie har basert sin eksistens på sjøen, kan tenke byutvikling og boligsamfunn på vannet uavhengig av havnivåstigning og problematiske grunnforhold.

-Folk vil bo ved sjøen. Her ligger de mest attraktive tomtene. Vannet tilbyr en helt annen måte å leve på. Tenk på Venezia og Amsterdam. Her ligger båten fortøyd til terrassen , og livet får en annen rytme. Det er enormt mange positive faktorer ved å bo på vannet, sier han, og ser for seg sollysets reflekser fra vannflaten i taket.

En løsning på tomtemangel

Olav Weider er administrerende direktør i Dr.techn.Olav Olsen. Han mener flytende boliger kan være en del av svaret på den sterke tilstrømninga storbyene opplever.

-Oslo er Europas raskest voksende hovedstad. Vi har store utfordringer i forhold til boliger og logistikk. Når markagrensa ikke skal røres, blir det mangel på tomter. Da kan det å bygge på sjøen være en av løsningene, sier han.

Han mener ideen kan virke fremmed, men sier at den er fullt gjennomførbar.

-Gjennomførbarheten er det ikke tvil om. Men det har ikke blitt lansert noen slik idé i Oslo før. Det har kanskje ikke presset seg frem tidligere, ikke før nå, sier Weider.

-Flytende boliger kan bygges andre steder, kanskje i Øst-Europa, og slepes inn til Oslo, slik vi sleper oljeplattformer til havs.

Tor Ole Olsen peker på at Oslos nye bydeler bygges på fjorden. Sørenga og Tjuvholmen bygges på tidligere kaianlegg. Han mener tida kan være inne for å tenke nytt.

På Oslofjorden

-Det er ikke noe i veien for å forestille seg boliger på vannet i Oslofjorden, sier han. -Det er kanskje et ømtålig tema. Vi vet at naturen er viktig for folk. Men samtidig vil en slik løsning være svar på mange av byens utfordringer.

Han peker på tomtemangel, byggekostnader, veier og transport.

-Flytende boliger kan bygges andre steder, kanskje i Øst-Europa, og slepes inn til Oslo, slik vi sleper oljeplattformer til havs. Dette vil kunne gi lave byggekostnader og lite press på en allerede overfylt by. Dessuten forventes det av havnivået vil stige. Dersom boligen flyter på vannet, vil ikke dette være noe problem, sier Olsen.

Weider mener prisen på flytende boliger vil være lavere enn for eksempel tilsvarende på Sørenga.

-Dersom alt bygges i lavkostland og slepes til Norge, vil kvadratmeterprisene være lavere enn de vi ser i nybygg i dag. Da er kostnaden på leie av areal i fjorden som den usikre faktoren, sier han. –Dette vil være et politisk spørsmål. Hvordan myndighetene stiller seg til ideen, det vet vi ikke.

Weider sier en flytende boligkonstruksjon kan bygges og etableres i løpet av kort tid.