Av Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling

Hvis vi sammenligner oss med de fleste andre storbyer i verden, har Oslo lite sosiale problemer. Likevel er det også hos oss områder med større utfordringer enn andre. Vårt mål er at alle skal ha de samme mulighetene, uansett om du bor øst eller vest for Akerselva. Den fysiske utviklingen av byen legger et viktig grunnlag for folks livskvalitet. Det er rammene for stedene vi møtes, hvordan vi bor, hvor vi går for å lade batteriene, og hvordan vi velger å bevege oss rundt i byen. 

Satser på de som trenger det mest

Byrådets politikk er å satse målrettet på de områdene som trenger det mest. I samarbeid med staten gjennomfører vi områdesatsinger i Groruddalen, på Tøyen og på Grønland. Vi har også startet opp en ny satsing i Oslo sør. Vi samarbeider tett med lokalbefolkningen for å oppgradere og lage flere gode møteplasser, styrke frivilligheten og ruste opp grøntområder. Vi videreutvikler kommunens tjenestetilbud i området, slik at det svarer mer til det folk ønsker og trenger.

Forebygging er et viktig prinsipp i vår områdepolitikk. Når vi utvikler nye bomiljøer, er det mye som må være på plass: Gode skoler, barnehager, sykehjem, turveier og lekeplasser skal være tilgjengelig fra de første flytter inn. Ikke minst skal det være god tilgang på kollektivtrafikk og sykkelveier, slik at det er enkelt å få hverdagen til å gå opp uten å trenge å eie sin egen bil.

 

Grorud

GRORUD: Bjerkedalen park i Groruddalen. Foto: Nordic media lab


 

Et renere Oslo

I Hovinbyen, som ligger i den nedre dalen av Groruddalen, tar vi hensyn til alt dette når vi transformerer gamle og grå industri- og næringsområder til nye, grønne boområder.

Over hele byen jobber vi for å bedre miljøet ved å styrke kollektivtransporten og å bygge et bedre tur- og sykkelveinett. Resultatene har allerede begynt å melde seg: færre velger å kjøre bil, sykkelandelen øker, og antall kollektivreiser økte med 16 millioner bare i fjor. Det fører til lavere klimagassutslipp, renere luft, og gjør Oslo til en grønnere og mer menneskevennlig by. Det kommer hele byen til gode - uansett om du er fra øst- eller vestkanten. Velkommen til et grønnere Oslo!