– Bedre samspill gir færre kompromisser, sier Tom Hagen, avdelingsleder i Høyer Finseth.

– Og godt samspill handler om å involvere de ulike fagdisiplinene og kompetansene tidlig i prosessen. På den måten blir det ikke nødvendig å korrigere kursen i etterkant. Dette er en av mine kjepphester.

Høyer Finseth er en del av teamet som vant konkurransen for Livsvitenskapsbygget ved UiO. Bygget vil bli på 66.000 kvadratmeter og skal romme nye forsknings- og undervisningslokaler for livsvitenskap, kjemi og farmasi. Løsningsforslaget heter Vev.

Avgjort konkurransens beste

I juryuttalelsen het det at: «Bidraget Vev var en klar vinner. Konkurranseutkastet viser en løsning av en komplisert tomtesituasjon på en særdeles god måte og med høy arkitektonisk kvalitet. (…) Bygningens forhold til terreng og grøntområder var avgjort konkurransens beste.» «Alle ni i juryen var enige om at Vev var den totalt sett beste løsningen», uttalte juryens leder og avdelingsdirektør i Statsbygg, Ulrika Bergström.

Tom Hagen forklarer seieren med «godt samspill» og «tverrfaglig samarbeid».

– Jeg tror dette har vært avgjørende. I andre skisseprosjekter der vi har vært involvert har arkitekten i større grad satt premissene på egenhånd, og så har de andre disiplinene liksom kommet inn mot slutten – etter at planløsningen og det arkitektoniske uttrykket har vært satt. Her har hele prosjekteringsgruppen vært med hele veien.

Jobbet parallelt

Resultatet er, slik Hagen omtaler det, et «mer integrert» og «helhetlig uttrykk».

– I stedet for å presse elektronikken og andre elementer inn i en fiks ferdig arkitekttegning, så har utviklingen foregått parallelt.

Denne fremgangsmåten har også en annen fordel, minner Hagen om:

– Man vet med sikkerhet at det som er tegnet er byggbart, at det lar seg gjennomføre. Og at det hele er i tråd med Statsbygg sitt krav.

Det danske ingeniørfirmaet MOE, som er prosjekterende ingeniør på elektroteknikk, har også fremhevet Vev-prosjektets tverrfaglighet. Som MOEs direktør i Norge, Sune Wendelboe, sier i en pressemelding:

«Vi er som virksomhet vant til å levere koordinert rådgivning innen flere ingeniørfag, noe som er mindre vanlig i Norge. Det har derfor vært en klar ambisjon fra vår side å kunne tilby denne kompetansen til våre andre norske samarbeidspartnere.»

Høyer Finseth ble første gang involvert i Vev i desember i fjor. Skisseprosjektet skal legges frem for Statsbygg i mai neste år. Etter sommerferien begynner forprosjektet å løpe, frem til mai 2016. Da havner prosjektet på politikernes bord.

– Er dette Høyer Finseth sitt mest ambisiøse prosjekt foreløpig?

– Ja, dette er det største prosjektet vi har fått. Iallfall i nyere tid. Så for oss er dette et ambisiøst prosjekt vi synes det er spennende å være med på, ikke minst med tanke på den lokale energiforsyningen og fleksibiliteten i de tekniske løsningene. Det blir blant annet solcellepanel i fasader og tak, og vi vil undersøke mulighetene for energiutveksling med byggene rundt.