Prosjektet, med navnet Valle, ligger i randsonen til kollektivknutepunktet Helsfyr og inneholder bygninger med utsikt mot den nye Vålerenga stadion. Byggene skal sertifiseres i henhold til BREEAM, et internasjonalt miljøsertifiseringssystem.

- Vi har høye miljøambisjoner og ønsker et BREEAM Excellent sertifisert bygg. Dette betyr at vi arbeider aktivt med «intelligente» fasadeløsninger som tar hensyn til solbelastning, dagslys, utsikt og orientering. Fasadene er av den grunn utformet med tiltede flater hvor solceller og solskjermingssystem er integrert, sier Espen Pedersen, arkitekt hos Lund & Slaatto Arkitekter.

Funksjonelle kontorbygg med grønne tak

Alle bygningene har grønne tak som gir flere miljømessige fordeler.

- Alle takflater er beplantet for å kunne fordrøye vann, redusere varmeabsorpsjon, samt gi spesielle opplevelsesmessige kvaliteter. For oss som arkitekter har oppgaven også i stor grad handlet om å etablere en unik stedsdannelse på Valle. Vi ønsker et samspill med torget foran stadionanlegget, og tilrettelegger for kvaliteter og tilbud utover rene kontorfunksjoner. Det har vært avgjørende i vårt arbeid at de enkelte kontorbyggene er effektive og funksjonelle, sier han.

- Samtidig skaper vi kvaliteter som går utover de enkelte byggenes funksjonalitet. Dette oppnås blant annet ved at de to nederste etasjene har et «delt program» som gir et mer variert tilbud av fellesfunksjoner, sier Pedersen.

Unik estetisk opplevelse

I midten av det romslige adkomsttorget bygges et servicebygg i massivtre, kalt ValleWood.

- Bygget utformes som et paviljongbygg og inneholder møterom, konferansesenter, restauranter, kontorhotell, uteservering og felles takterrasse. Samtidig har bygget et tydelig samspill med det sentrale torget foran stadion, sier han.

- Prosjektet er unikt med tanke på den høye graden av sosialt ansvar og samspillet med omgivelsene. Vi er også spesielt fornøyd med å ha oppnådd formsterke og skulpturale egenskaper i byggene som tilfører området unike estetiske opplevelser, sier arkitekten.

 

Foto: Lund+Slaatto Arkitekter 

 

Mange fordeler med massivtre

Massivtre er et byggemateriale med mange interessant egenskaper.

- Tre er generelt et veldig lett konstruksjonsmateriale med høy bæreevne i forhold til egenvekten. Det som er spesielt interessant med massivtre er at det kan produseres som store plater med veldig høy presisjon. På grunn av elementstørrelse, vekt, nøyaktighet og enkle sammenføyninger kan bygget monteres raskt, med dertil reduserte byggekostnader, sier Thomas Orskaug, rådgiver ved Norsk Treteknisk Institutt.

- Massivtre har også et lavt CO2-avtrykk og har i flere prosjekter blitt brukt for å redusere CO2-avtrykket med opptil 50 prosent i forhold til konstruksjoner i stål og betong. I tillegg vil treets hygroskopiske egenskaper, evnen til å tiltrekke fuktighet, bidra til å stabilisere luftfuktighetsnivået innendørs. Innetemperaturen oppleves som mer stabil, og man bruker mindre energi for oppvarming og kjøling. Vi vet også at store elementer med få skjøter bidrar til lav luftlekkasje i yttervegger og dermed minimalt energitap, sier Orskaug.

Nytt treffpunkt

- Vi i NCC som har hatt utsikt til denne tomten i ti år da vi holdt til på Helsfyr Panorama gleder oss til å komme i gang med byggingen neste år. Dette er en spennende utfordring der vi har muligheten til å bidra til at området som har ligget brakk i mange år gis et nytt innhold og en bymessig utvikling, sier Christian Hvass, utviklingssjef hos NCC Property Development.

- Stadion, boligene og vår kontorutvikling vil skape noe som vil komme både området og Oslo til gode. Vi håper å være ferdig rundt 2022 og at det da er skapt en arena rundt torget med nye treffpunkt mellom idrett og kontorbrukerne som gir alle i området positive opplevelser, avslutter han.