I forbindelse med at Vindveggen Arkitekter hadde et parallelloppdrag på en tomt i nærheten av Norges Varemesse, foreslo de noen grep som ville gjøre Lillestrøm grønnere og adkomsten til Nitelva enklere og mer tilgjengelig.

- I forslaget vi leverte, foreslo vi å legge et lokk over riksveien som går mellom denne tomten og elven. Da ville vi kunne bruke elven på en helt annen måte enn i dag. Det ligger også store muligheter i å legge et lokk over både parkeringen til Norges Varemesse og riksveien også, sier Glomnes.

Parkeringsplassen til Norges Varemesse er en stor gold plass. Hvis det legges lokk over denne og riksveien vil det være mulig å lage et stort grøntområde med parker, stier og skatebaner oppå dette arealet og gjemme bilene. Da vil byen bli knyttet mye nærmere elven enn den er i dag.

- De fysiske barrierene mot elven ville blitt borte, samtidig ville man også fått bukt med både støy og forurensning fra bilene og alle ville hatt mulighet til å ta del i de blågrønne kvalitetene på en helt annen måte enn i dag, forklarer Glomnes.

På tomten ved Varemessen kan man bygge forholdvis høyt med en kombinasjon av næring i nedre del av byggene og boliger med flott utsikt i høyden. Slagskyggen fra byggene som bygges på lokket foran Norges Varemesse vil treffe den store messebygningen og ikke være til sjenanse for andre beboere i området.  Området som er tenkt utviklet ligger i kort gangavstand til stasjonen og vil av den grunn kunne fungere godt for både næring og boliger.

Ro- og padleklubben ville også kunne knyttes langt bedre til bebyggelsen dersom barrieren som riksveien representerer blir borte, for da får områdene rundt en helt ny kontakt med elven. I tillegg kunne bryggene til båtforeningen utvides og det kunne også anlegges en strand i dette området.

- Dette ville være med å oppfylle visjonen om å leve det gode liv på Lillestrøm, sier Glomnes.