Etablerertjenesten er initiert av Akershus fylkeskommune og er et lavterskeltilbud til de som går med en gründer i magen og har et ønske om å etablere sin egen bedrift.

- Vi starter gjerne samarbeidet med gründerne med en ganske uformell prat, men en prat der vi likevel prøver å avdekke hva gründeren har forstått av markedet han eller hun ønsker seg inn i, og vi gjør også gjerne en vurdering av hvor egnet og motivert personen virker til å starte sin egen bedrift, sier spesialrådgiver Nils Olav Tro.

Han holder daglig til i Business Lillestrøm sine lokaler, og har ansvaret for driften av Etablerertjenesten på Nedre Romerike, mens Etablerertjenesten på Øvre Romerike driftes av Innovasjon Gardermoen fra deres kontorer i Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark.

Ulike typer kurs

Etablerertjenesten har flere kurs og de aller fleste begynner med et tre timers grunnkurs i etablering. På dette kurset er hovedtemaene personlig avklaring hvor man må tenke igjennom noen av de vanskelige spørsmålene som en bedriftsetablering ofte bringer med seg. Både viktigheten av, og hva en forretningsplan er, blir gjennomgått. Det samme blir også de ulike selskapsformene man kan velge, formelle krav, rettigheter og plikter. På kurset blir det gitt en rekke eksempler og ikke minst henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

- Vi tilbyr også mange kurs om bestemte emner, et kurs kan for eksempel dreie seg om hvordan man kan utvikle en idé til å bli et forretningskonsept, et annet kurs dreier seg om hvordan du kan lage gode hjemmesider. Siden det er svært mange regler som en gründer må sette seg inn i har vi også jevnlige kurs om aktuell jus for småbedrifter, forteller Tro.

Personlig veiledning

Siden kursene kan bli ganske generelle tilbyr Etablerertjenesten også møter med en veileder der etablereren får oppfølging 1:1.

- Noen ganger lager vi en oppfølgingsplan med flere veiledningsmøter, særlig gjelder dette på de prosjektene vi anser som ekstra gode. Det er som regel behov for mest veiledning i starten av prosjektene, men vi har hatt som hovedregel at vi kan bidra med råd i de tre første årene av en bedriftsetablering. Når det har gått så lang tid som tre år, må vi forvente at gründeren enten er oppe og står med ideen sin, eller har funnet på noe annet, forklarer Tro.

Positive deltakere

Tilbakemeldingene fra de som har fått hjelp fra Etablerertjenesten er gode, og bare på Romerike hadde de flere enn 450 deltakere på kursene sine i 2015. Nå skal ordningen evalueres og til høsten vil fylkeskommunen legge frem forslag til hvorvidt driften skal fortsette.

- Business Lillestrøm er også et av verktøyene som vi har på Romerike. Dette er et Businessenter for gründere, enten man allerede driver egen virksomhet eller har lyst til å starte. Senteret er et samarbeid mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm, Skedsmo kommune, Etablerertjenesten i Akershus og Kjeller Innovasjon. Business Lillestrøm har som målsetting å øke antall nyetableringer for å bidra til ytterligere vekst i næringslivet innenfor vår region. For å få plass her er det en forutsetning at du har lyst til å bidra i fellesskapet, og derfor står kunnskapsdeling sentralt i dette miljøet, sier Tro.