For første gang i historien er det blitt åpnet opp for å bygge nytt helt nede ved vannkanten i sentrum av Sandnes. Kjetil Andersen er Managing partner hos en av utbyggerne, Base Property. Han er oppvokst i byen, og han synes utviklingen er glimrende.

- Det er helt fantastisk å få lov til å være med og legge til rette for den nye visjonen. Jeg er oppvokst her, og nå får jeg være med å bidra til å skape noe så unikt, på et så stort område, det er moro. Vi lager jo et helt nytt sentrum av byen vår.

Kvalitet og beliggenhet

Base Property skal i gang med å bygge boliger, blant annet, i begynnelsen av 2016. Leilighetene blir bygget for en kjøpesterk gruppe, forteller Andersen.

- De 43 leilighetene vil være på mellom 90 og 200 kvm, og siden de ligger helt i sjøkanten så vil de nok koste en del. Vi bygger også en del handelsbokser, som vi kaller det, med plass for butikker og cafeer, i tillegg til et stort konferansehotell. Det vil ha 250 rom, og her er vi i dialog med potensielle leietakere.

Når kommunen nå først har åpnet opp for en utbygging av havneområdet, så gjør de det ordentlig.

- Fokuset er høy kvalitet. Beliggenheten er jo helt unik, så det blir både et flott bryggeanlegg og en promenade langs sjøen. Det er utarbeidet en god områdeplan med en park, blant annet, så dette blir et løft både for de som vil bo der, og for de som bruker byen.

Hadde troen tidlig

En av de andre utbyggerne, Det Stavangerske Investeringsselskap AS, har like stor tro på området og planene. Daglig leder, Ivar Gundersen, forteller at de allerede er i gang med å bygge næringslokaler.

- Vi bygger et kontorbygg på 6000 kvm. To tredjedeler skal disponeres av Sandnes Sparebank, den siste delen av bygget jobber vi nå med å leie ut.  Vi tok beslutningen om å være med på denne utviklingen for lenge siden. Vi er jo den byen som vokser mest i Norge. Det er etter hvert blitt for liten plass rundt Stavanger, derfor fortrenges boligutbyggingen til Sandnes. Plasseringsmessig så er jo dette som å bygge Aker Brygge i Oslo. Vi bygger på den gamle havnestrukturen, vi har vann på to sider, så her blir det gode muligheter for morgenbad.

Sterk politisk vilje

Begge utbyggerne er imponert over byens politikere. Det er mye takket være deres vilje at dette området nå blir utviklet på en så god og fremtidsrettet måte.

- Sandnes kommune, og ledelsen der, har gjort en kjempejobb for å få realisert disse spenstige planene, de har vært utrolig gode. Både de økonomiske planene, systemene og infrastrukturen rundt er spenstig. Alt bygges om, hele området og tilførselen til det, blant annet så bygges det nye veier. Det er en omfattende sak dette her, og skulle det være ett sted det var politisk vilje til å få til noe som dette, så måtte det være Sandnes, sier Gundersen.  

Og Andersen er helt enig.

-Dette er en sterkt voksende by som så langt har hatt et underutviklet næringsmarked. Det har aldri vært tilrettelagt for noe sånt som dette tidligere, men potensialet er stort, og det er veldig bra at den politiske viljen er så sterk.