Espen Pay, Daglig leder i Sørenga Utvikling. Foto: Urbanium.

– Vi har ferdigstilt fire av åtte byggetrinn og vi har startet byggingen av byggetrinn 5 og 6. I tillegg har vi satt i gang grunnarbeidet på trinn 7 og 8, sier daglig leder Espen Pay i Sørenga Utvikling KS.
Han opplyser at hele Sørenga forventes ferdigstilt senest i 2016 og at prosjektet er i rute. – Så nå har vi kun kort tid igjen.
Totalt skal det bygges om lag 750 boliger på Sørengautstikkeren.
Det har blitt åpnet restaurant, kaffebar og en COOP-butikk på Sørenga, så basistilbudet til beboerne er nå på plass. Infrastrukturen bedres også.
– Det er kort vei å gå inn til Oslo S via en flytende gangbro over til Operaen. I tillegg er det planlagt en bussforbindelse til Sørenga tidlig i 2015, opplyser Pay.
I området rundt Sørenga bygges det for tiden flere store kulturbygg, og snart kommer det et nytt badetilbud. – Neste sommer åpnes et nytt, flytende badeanlegg ute på tuppen av Sørenga.
Salget av nye boliger gikk, som de fleste andre steder, også tregt for Sørenga i fjor.
– Men nå har det tatt seg opp, og vi har solgt veldig bra i det siste. Det har flyttet inn 450 familier på Sørenga, og i byggetrinn 5 og 6 har vi solgt over halvparten av leilighetene. Disse skal være ferdige i andre halvår 2015.
Sørenga skal, ferdig utbygd, gi hele Oslos befolkning et bredt tilbud av aktiviteter og opplevelser.