Straume på Sotra er utpekt av fylkeskommunen til å være senteret for hele regionen vest for Bergen, og blir et naturlig sentrum i Fjell kommune. Stedet fungerer som et handelssentrum for Askøy og hele Bergen vest.

- Hvis vi skal se på utviklingen her ute i et historisk perspektiv må vi tilbake til 1978 da Sartor kjøpesenter ble etablert for å stanse handelslekkasjen til Bergen. Den gangen var det bare knauser og et par hus her, sier Thomas Skålnes som er direktør på Sartor Storsenter.

Siden den gang har det vært en stor utvikling på Straume. I dag er faktisk Fjell kommune blant de kommunene i landet som har størst handelsoverskudd. Kommunen og grunneiere på Straume har lagt planer for byutviklingen som kommer. Planen ble vedtatt i 2011, og nå er de gang med realiseringen.

Storsenteret er sentrum

- Planen tok utgangspunkt i det som ble regnet som sentrum, nemlig Sartor Storsenter. Dette fremsto nærmest som en stor innadvendt industribygning omgitt av parkeringsplasser og så ikke bra ut. Derfor var det første vi gjorde å bygge Nord-Europas største parkeringsanlegg med 1 500 underjordiske plasser. Anlegget har fire etasjer og totalt 12 heiser opp til overflaten, forklarer Skålnes.

Parkeringsplassene som ble frigjort ute, ble omgjort til en møte- og festplass som består av både uteservering og arealer hvor barn kan leke. Det neste de gjorde var å totalrenovere hele senteret slik at det nå fremstår som nytt. Da delte de også senterets andre etasje i to med en gågate som blir sentral i utviklingen av resten av Straume sentrum. Den vil få flere restauranter og en kino med fem saler og 600 sitteplasser.

- Kinoen som åpnet i mai i år er allerede en stor suksess. Et bysentrum bør ikke bestå av handel alene, men også av opplevelser.

Sotra kystby

Planen for byutviklingen er laget slik at den starter i området ved kjøpesenteret, deretter beveger man seg nordover mot rådhuset og helselandsbyen. Der skal utviklingen skje rundt 2020, for først skal det bygges en ny motorvei til Bergen. Den legges i tunnel under Straume sentrum, og da vil det frigjøres store arealer der riksveien er i dag.

- I det området blir det en stor kollektivterminal, og det vil bli bygd kontorarbeidsplasser og boliger i tillegg til de boligene som er under bygging nå, sier Skålnes.

Neste år vil byggingen av 250 boliger mot Straumssundet starte og ser man enda lenger frem vil det også bygges et sted mellom 3 000 og 3 500 boliger på naboøya Bildøy, først midt på øya, deretter på nordsiden på selve tangen som vil få navnet Bildetangen. Totalt er det planlagt et sted mellom 5 000 og 6 000 boliger innen hele dette området som har fått navnet Sotra kystby.

En suksessfaktor for utviklingen av Sotra Kystby, er det nære samarbeidet mellom sentrale aktører, ikke minst Fjell kommune og totalentreprenør Veidekke, som har vært engasjert i utviklingen på Straume i en årrekke.  Selskapet har blant annet bygget Kystbygarasjen og er også engasjert i boligbyggingen, blant annet ved Straumssundet.

En komplett by

Sotra har vært, og er fortsatt, et veldig populært sted å bo på grunn av nærheten til Bergen og at prisene har vært rimeligere enn i vestlandshovedstaden. Befolkningen har vært forholdsvis ung og Sotra er dessuten kjent som et godt sted å bo for familier med barn.

- Vi har også hatt en veldig offensiv industri som har siktet virksomheten inn mot olje og gass. Derfor opplever vi at det er like mange som pendler ut til Sotra, som det er pendlere fra Sotra inn til Bergen. Tradisjonelt har det bare blitt bygget eneboliger her, men nå bygger vi masse leiligheter og da får vi boligtilbud som er mye mer differensierte. I dag er det mange flere som ønsker å bo urbant og derfor må vi ha en del kvaliteter i Sotra kystby som støtter oppunder dette. Men vi har også en befolkning som stadig blir eldre, derfor er helsebyen viktig. De unge trenger aktiviteter og da er det flott at vi har idrettsanlegget som både byr på fotballbane og håndballbane innendørs. Vi trenger komplette tilbud, og det er vi i ferd med å få her ute nå, sier Skålnes fornøyd.