Multiparking Skandinavia AS har gjennom 25 år levert, installert, vedlikeholdt og supportert mer enn 80 parkeringsanlegg med totalt over 5000 plasser i bolig- og næringseien­dommer i Norden.

Mange av anleggene er levert i og rundt norske byer, der urbaniseringstrenden med tilflytting, utbygging og fortetting tvinger frem grønnere og mer arealeffektive løsninger.

P-plasser blir grønne uteområder

– Med et Multiparking-anlegg får du opptil tre ganger så mange p-plass­er på samme garasjeareal. Dette er lønnsomt for utbygger og frigjør verdifull plass til andre bruksformål, sier Lundquist.

– Og i et byutviklingsperspektiv er potensialet enormt. For eksempel kan noen titalls skjemmende p-plass­er på en oppstillingsplass erstattes av hundrevis av plasser i et underjordisk garasjeanlegg. Da kan oppstillingsplassen på gateplan forvandles til et grønt torg med lekeplasser eller uteservering.

 

 

Du parkerer – anlegget gjør resten

Multiparking bistår arkitekter, ut­viklere, byggherrer og entreprenører med å velge, tegne inn og installere skreddersydde anlegg for den en­kelte eiendom. Selskapets dedikerte service-team står for vedlikehold og teknisk support – og tilbyr 24 timers support og uttrykking til anleggene.

Løsningene produseres av tyske Klaus Multiparking GmbH, verdens største på sitt felt, og består av semi- og helautomatiske løsninger tilpasset ulike garasjeanlegg og behov. De bærekraftige løsningene er utviklet for minst 40 års bruk, og er i all hovedsak produsert i stål og annet resirkulerbart materiale.

Brukerne parkerer enkelt bilene på plattformer i anleggene, som ved hjelp av skinner og/eller heiser selv sørger for å flytte og stue bilene optimalt når de ikke er i bruk.

– Smarte p-løsninger er blitt en selvsagt del av smart eiendoms- og byutvikling. Multiparking har verdens ledende leverandør i ryggen, og bistår i hele anleggets livssyklus – fra idefase og valg av optimal løsning via installasjon til løpende service og support, avslutter Lundquist.

Fakta

Multiparking Skandinavia AS er Nordens største og mest erfarne leverandør av brukervennlige, trygge parkeringsløsninger som sparer plass og kostnader. Selskapet har gjennom 25 år levert, installert, vedlikeholdt og supportert mer enn 80 parkeringsanlegg med totalt over 5000 plasser i Norden, og har et solid, internt service­apparat med 24 timers support og utrykning. Løsningene produseres av tyske Klaus Multiparking GmbH, som med forhandlere i 107 land og leveranser til over 700 000 p-plasser på seks kontinenter er en global markedsleder innen automatiske parkeringsløsninger. Mer på www.multiparking.no.