- Oslo opplever en betydelig vekst, en vekst som gjør at vi forventer i gjennomsnitt 10.000 nye innbyggere hvert år. Derfor har vi behov for å avklare areal for 100.000 nye boliger over de neste 20 årene, sier byråden.

Oslo har alltid vært en industriby, noe som førte til at folk ikke ville bo i byen. Arbeidere trakk til drabantbyene som kom på 60-tallet, vekk fra arbeidsstedet. Nå er trenden i ferd med å endre seg, flere bosetter seg i indre by og de sentrumsnære bydelene som har et yrende liv, men det er ikke noe yrende byliv utenfor Ring 3.

- Det er viktig å huske på at Oslo er en by, og en by syder med aktivitet, hvor det skal skje noe spennende på ethvert hjørne. Nå vil alle bo på St.Hanshaugen og Grünerløkka, slik var det ikke for 15 år, sier Folke Fredriksen.

Fortetning istedenfor utvidelse

Men alle kan jo ikke bo i innerste sentrumskjerne, det er det rett og slett ikke plass til.

Slik byen er utformet i dag er bydelene utenfor Ring 3 svært separert fra sentrumskjernen, spesielt bydelene som ligger østover.

Det ønsker Folke Fredriksen å gjøre noe med.

- Vår hovedstrategi for å ruste opp hovedstaden for fremtiden er at byen skal vokse innenfra og utover. Det betyr at vi fortetter der infrastrukturen er best, vi bygger mer i høyden istedenfor i bredden, langs allerede eksisterende eller nye t-banelinjer.

Eksempler på dette er fortettingen ved Skøyen og transformasjonen av de tidligere havnearealene i Bjørvika, bedre kjent som Fjordbyen. Man har skapt en mer utpreget storby-følelse med Filipstad brygge, Tjuvholmen, Bjørvika herunder Barcode, Sørenga, og opprusting av Middelalderparken.

- Det er viktig å huske på at Oslo er en by, og en by syder med aktivitet, hvor det skal skje noe spennende på ethvert hjørne. Nå vil alle bo på St.Hanshaugen og Grünerløkka, slik var det ikke for 15 år, sier Folke Fredriksen.

Vil skape tilhørighet

På den samme måten kommunen ønsker å knytte bydelene i øst til sentrumskjernen.

- Folk som bor der føler ingen tilknytning til sentrum fordi de har vært omringet av tung infrastruktur og inngjerede industriområder. Dagens indre by stopper jo egentlig på Kampen, sier Folke Fredriksen.

Bydelene Løren, Ensjø, Hasle, Økern, Ulven og Vollebekk ligger skåret av fra indre by, på grunn av de store industriområdene som utgjør en betydelig andel av arealene. Mye av selve industrivirksomheten er borte, gjennomfartstrafikken er lagt i tunnel flere steder, men bydelene gir ikke følelse av å ligge 20 minutter med buss fra Karl Johans gate.

- Det vi nå ser for oss er å byutvikle disse bydelene til det som blir Hovinbyen, indre by vokser utover og Økern blir det naturlige sentrum, men også med små nærsentre og knutepunkter ved t-banestasjonene i de andre bydelene.

- Måten man ser for seg å gjøre dette på er å binde disse områdene med sentrum ved bruk av gang- og sykkelveier, grønn infrastruktur, fortau og godt kollektivtilbud til sentrum, forteller byråden og legger til at det blir like viktig å utvikle byfølelsen i nærmiljøet med både næringsaktivitet og kultur.

Tar vare på grønne lunger

I Hovinbyen, som er mye større enn Fjordbyen, kan det bygges 30.000 nye boliger og 2,5 millioner næringslokaler i løpet av 20 år, uten å rive én eneste av de eksisterende boligene i området.

- Det er ikke nødvendigvis slik at en tett by er en dårlig by, så lenge vi legger vekt på kvalitet og gode byrom. Dersom man bygger tettere og i høyden, der infrastrukturen tåler det, så kan vi la vær å fortette andre områder og ta vare på parkene og marka, mener byråden.

- Folk som bor der føler ingen tilknytning til sentrum fordi de har vært omringet av tung infrastruktur og inngjerede industriområder. Dagens indre by stopper jo egentlig på Kampen, sier Folke Fredriksen.

Fokuset i opprustingsplanen ligger nå på bydelene i øst, ettersom en hel del grep for fortetning allerede er gjennomført vestover mot Skøyen, langs E18. Men det foreligger også planer, som diskuteres med staten og Akershus fylkeskommune, om å bygge t-banelinje til Fornebu med store fortettningsområder langs linjen. På den måten vil fortetningen til Skøyen utvides til Lysaker og Vækerød.

Byrådet skal denne våren fremme sitt forslag til kommuneplan og du kan lese mer detaljert om hvilke grep kommunen ønsker å ta her.