Jessheim har siden opprettelsen av Gardermoen som hovedflyplass hatt en kontinuerlig befolkningsvekst på 1000 innbyggere i året. Dette gjør Jessheim til en av byene som vokser raskest i Norge.

– Vi har først og fremst sett et økende behov for boliger, samtidig som en større befolkning har behov for og kan støtte en større næring i sentrum, innleder Tore Kværner, styreleder i Harald Kværner Eiendom Drift AS.

Som byggherre samarbeider de med entreprenør Skanska og Olav Thon Gruppen for å realisere det nye Jessheim.

Utgjør en helhet

– Vi har et spesielt utgangspunkt da vi startet byggingen i sentrum uten å ha andre bygg å måtte ta hensyn til under utformingen. Dette har latt oss tenke nytt, både når det kommer til arkitektur og samspillet byggene imellom.

Prosjektet er delt inn i tre byggetrinn, som alle dekker forskjellige behov.

– Det første bygget blir på 50 000 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer. De fire første etasjene består av et parkeringshus og næringsbygg, mens man fra fjerde til åttende vil få nye boliger.

Byggetrinn to blir et rent næringsbygg kombinert med kinoanlegg, og byggetrinn tre blir et nytt hotell.

– Vi ønsker at dette prosjektet skal representere en berikelse av byen. De som bor her vil få et bredere og bedre tilbud innenfor handel og kultur, samtidig som vi krydrer sentrum med nye boliger.

– Vi vet at byer som fungerer godt har en kjerne folk bor og beveger seg i. Ved å tilrettelegge for dette skaper vi et pulserende og levende sentrum.

Transformerer bykjernen

Han påpeker at Skovly er et prosjekt som tar sikte på å gjøre Jessheim til et moderne og urbant område man ønsker å bo i.

– Vi driver med byutvikling, ikke bare bygging. Det ble for noen år siden laget en byplan som la føringer for denne utviklingen, og den følger vi nå. Dette betyr nye gågater, veier og tilrettelegging for transport inn og ut av sentrum.

Den unike plasseringen av boligene gjør at man også kan tenke nytt når det kommer til grøntarealer.

– Mellom boligene skal det legges takhager, som er skjermet fra trafikk og støy. Man bor ikke helt som alle andre, og vi synes det er en spennende og fremtidsrettet måte å tenke boligutvikling på.

Nytenkende fremgangsmetode

Sturla Magnus er regionsdirektør for Skanska bygg. Han opplever byggingen av Skovly som et spennende oppdrag.

– Det er fascinerende for oss som entreprenør å få jobbe med en såpass framoverlent og innovativ utvikling av næringstilbud og boliger i bykjernen.

Skanska står for bygging av næringsbygget og boliger som skal ligge midt i hjertet av Jessheim. Det består av fem etasjer med parkering, forretningslokaler og kontorer, og fem etasjer boliger på toppen. Det bygges også en direkte broforbindelse til eksisterende Jessheim Storsenter.

– Det krever dialog å bygge i et eksisterende bysentrum, men tanken bak prosjektet er gjennomarbeidet og fungerer godt i praksis. Eksisterende butikker er helt avhengige av at kunden kan bevege seg uhindret i sentrum, og dette tar vi hensyn til.

Et annerledes boligprosjekt

– I utformingen av boligene har vi fokusert på gode, funksjonelle løsninger. En leilighet på taket av Jessheim gir optimale lys- og solforhold, og vi ønsker å få mest mulig ut av plasseringen.

– Det er sjelden man opplever en slik utsikt, samtidig som man bor i gangavstand til transport, kulturtilbud og butikker. Dette er moderne boliger med særpreg.

Byggetrinn 1 ferdigstilles i 2017 (næring 31/10-17 - bolig desember-17). Byggetrin 2 ferdigstilles 2019/2020, mens hotellet er klart tidligst des 2020.