Av: Berit Johanne Moen, Avdelingsleder LOG Utemiljø - en avdeling i LOG AS

Norge er et lite land, og vi har en deilig naiv tilnærming til tilværelsen. Vi kan fremdeles ta inn på hotell og betale ved utsjekk, og vi kan bruke Turistforeningens hytter uten å betale depositum av nevneverdige summer. Likevel vet vi at også vi må forholde oss til en virkelighet som noen ganger viser seg fra en mer truende side, og vi må sko oss for mulige humper i veien.

Omgivelsene påvirker oss

Å skape trygghet står i et motsetningsforhold til å bygge borger, som fort kan virke mot sin hensikt ved at de påpeker det vi frykter som et mulig skrekkscenario. I LOG Utemiljø mener vi at våre omgivelser påvirker oss, og at vi vil trekkes mot det som får oss til å føle oss vel. Hvis målet er å oppnå økt bruk av offentlige uterom, bør det investeres i tiltak som gjør dette mulig.

Det er fullt mulig å la estetikken gå hånd i hånd med tryggheten. Vår påstand er at gode estetiske løsninger som har sikringsegenskaper, forsterker trygghetsfølelsen. Samtidig forskjønnes uterommene og lar folk få lyst til å oppholde seg der. Investering i bedre og tryggere utforming av parker og friområder vil få flere til å benytte seg av områdene, noe som i seg selv gir en økt følelse av sikkerhet. Næringslivet vil også kunne merke en effekt hvor økning i antall mennesker gir en bedre omsetning, og slik vil kunne være med å påvirke til et enda bedre og mer mangfoldig tilbud.

Sikrer uteområdene

Sikkerheten ivaretas samtidig ved å velge elementer som er tunge nok og står tett nok til at et tungt kjøretøy i høy fart vil bremses ned tilstrekkelig til ikke å gjøre skade. Blomsterurner med en vekt på 3 tonn og vakker beplantning kan gjøre dette. Samme effekt kan vi få av skulpturelle elementer på 2,5 tonn som inviterer til lek, eller benker med en vekt på 1 tonn per benk. Det finnes svært mange vakre løsninger som samtidig ivaretar sikringsfunksjonen. LOG Utemiljø har som oppdrag å levere estetisk gode løsninger av høy kvalitet. Vi samarbeider med dyktige aktører innen landskapsarkitektur og i utførende ledd, og gir gjerne råd om mulige løsninger som forskjønner og sikrer uteområdene.