Knut Selberg, Daglig leder Sivilarkitekt MNAL Planlegger. Foto: Marianne Selberg.

Professor Knut Selberg ber by- og stedsplanleggerne om å tenke mer langsiktig. Kommunalplan for arealdel krever i dag 12 års planhorisont med revisjon hvert fjerde år.


– For snaut, mener Selberg.

Han er professor i vei og trafikkmiljø, sivilarkitekt og daglig leder av Selberg Arkitekter i Trondheim.

– Trondheim vil vokse med mellom 50 000 og 70 000 innbyggere de neste 30 årene, påpeker professoren. Nå sikter  Selberg Arkitekter til Oslo. Hovedstaden har en strategisk utviklingsplan fra 2006 frem til 2025.

– Langsiktige planer gagner både miljø, sosial og teknisk infrastruktur og gir forutsigbarhet, sier Selberg som vil vekk fra ”klatteplanlegging”.

Skyter blink

– Ordet lyder så dårlig som det er ment, sier Knut Selberg, og ønsker seg planer over 30–40 år samt en arealeffektiv utbygging i eksisterende sentrum.

Professoren peker mot Nederland. Her bor innbyggerne tett, har kort vei til butikk, skole, jobb og kulturtilbud. I Norge trumfer jordvernet over andre retningslinjer som samordnet areal og transport.

- Vi bygger spredt og er arealinneffektive. Når bebyggelsen legges 3–4 kilometer fra sentrum, blir innbyggerne avhengige av bil. Dette er en samfunnsutvikling med svært dårlige miljøegenskaper, påpeker Selberg.

Forutsigbarhet

Langsiktige planer tar mer vare på stedets opprinnelige identitet og forhindrer sentrumsdød.  Å tenke sentrum, er å skyte blink!

– I stedet ender vi ofte opp med å planlegge litt her og litt der og får et utilfredsstillende resultat, sukker Selberg.

Visjonen er klar:

– Tenker vi mer langsiktig, tar vi hensyn til miljøet og mennesker, får reduserte samfunnskostnader, har større forutsetning for ønsket by- og stedsutvikling og oppnår en større grad av forutsigbarhet, avslutter Selberg.