– Gjennom de ulike områdeløftene på Oslo Øst kan vi gjøre noe med de urettferdige levekårene som barn opplever. Man ser ofte at fattigdom går i arv, og skal vi løfte familier ut av fattigdom må man satse på barna. Det er virkelig noe jeg tror på, sier Oslo-ordføreren.

Oppvokst i Groruddalen

Familien på fire delte i flere år leilighet med besteforeldrene på Bislett, og det var en gledens dag da de endelig fikk tildelt en bolig, via Boligsjefens kontor, på Veitvet, midt i Groruddalen.

– Det var sosial boligbygging. Min far var ufaglært arbeider, og tjente cirka 11 000 i året. For boligen i Beverveien betalte mine foreldre litt over 5000 kroner i innskudd, og jeg husker samholdet og dugnadsånden som oppstod, sier hun. Jeg minnes oppveksten som trygg og god. Det var mange som ikke hadde det like greit, men det har lært meg mye som jeg har tatt med meg videre.

Engasjementet fikk Borgen med seg hjemmefra, både gjennom sin bror Erling Borgen og foreldrene. Hun er også glad for at foreldrene pushet henne til å ta utdanning.

– Det er noe jeg tenker mye på, en takknemlighet for at jeg fikk ta utdannelse. Det var ingen selvfølge den gangen. Ingen i familien min hadde gått på universitetet eller hatt råd til å finansiere en utdanning. Da var vi heldige med at Lånekassen kom, som gjorde det mulig.

– Det er de samme utfordringene som nå, men i en ny tid, sier hun. Foreldrene jeg snakker med i dag er opptatt av at barna skal få de mulighetene de selv ikke fikk.

Mindre forskjeller gir tryggere by

– I forhold til mange andre byer i Europa er Oslo en delt by, og tar du utgangspunkt i barns oppvekst er det store forskjeller, sier Borgen.

– Det er viktig å sette inn tiltak for å redusere forskjellene og unngå en negativ utvikling, sier hun og forteller engasjert om områdesatsningene i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Tøyen, Gamlebyen og Grønland.

Målet med de ulike områdesatsningene er å skape trygge og inkluderende nabolag, og tiltakene spenner fra å få folk i arbeid, ruste opp parker og oppholdssteder til tidlig innsats blant barn og unge. 

– Det handler om å få barn tidlig inn i barnehage, vi senker prisene og gjør det gratis for de med lav inntekt. Vi har allerede gratis aktivitetsskole mange steder i byen, og satser på møteplasser, ungdomsklubber og idrettslag. Barn trenger andre barn og voksne. Vi må skape trygghet og tilhørighet, som er en veldig viktig del av områdeløftene.

– Disse tingene betyr mye for totaliteten, mange barn og unge opplever at de er sosialt utenfor det som er vanlige aktiviteter. Vi må passe på at vi har systemer som inviterer inn, og inkluderer alle som har lyst.

Ordføreren forteller at mye positivt allerede har skjedd som følge av områdeløftene. Flere av parkene er rustet opp, og det har blant annet vært en stor satsning på idrett. 

– Bibliotekene har også blitt styrket betraktelig, sier hun og trekker frem både Furuseth, Stovner og Tøyen hvor bibliotekene har blitt rustet opp og blitt viktige møteplasser for innbyggerne. De er til og med åpne fra syv om morgenen til 23 om kvelden.

 

Marianne Borgen

STÅR PÅ: – Gjennom de ulike områdeløftene på Oslo Øst kan vi gjøre noe med de urettferdige levekårene som barn opplever, forteller Borgen. Foto: Oslo kommune/Sturlason


 

Mye jobb som gjenstår

– Det er fortsatt mye jobb som gjenstår, dette er et kontinuerlig arbeid, og vi må hele tiden bli flinkere å snakke med barn og unge, sier Borgen.

Hun har i over 30 år jobbet med barnerettigheter både nasjonalt og internasjonalt, og hadde inntil nylig permisjon fra stilling som avdelingsdirektør i Redd Barna. Engasjementet for barn og unge har hun tatt med seg inn i jobben som ordfører.

– Da vi forhandlet frem byrådserklæringen sa vi at vi skal styre denne byen ut ifra barnekonvensjonens prinsipper. I alt vi gjør skal vi stille oss spørsmålet: Er dette til barns beste? Har vi hørt på barna om hva de trenger og ønsker seg og har vi gjort alt vi kan? Vi må trygge barna og familien, sier Borgen.

– Det er lov å være utålmodig på barns vegne. De lever barneårene sine nå. Noen ting må vi gjøre raskt. En by som er bra for barn å bo, er bra for oss alle, sier hun til slutt.

Profil

  • 66 år
  • Gift med Lars B. Kristofersen og har tre voksne barn
  • Oppvokst i Groruddalen og bor nå på Østensjø
  • Utdannet sosiolog
  • SV-politiker og ordfører i Oslo
  • Spesielt opptatt av barn og unges rettigheter og deres oppvekstsvilkår