Da Oslo kommune omregulerte Ruseløkkveien til å bli bilfri for et par år siden, grep Storebrand Eiendom sjansen. Og istedenfor å gjøre det samme som alle andre, som har en tendens til å tenke ovenfra og ned, snudde de det på hodet. De spurte beboere, besøkende og forretningsfolk om hva slags område de faktisk ønsket seg.

Mannen som var ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, Eirik Friberg Ekrann, fagansvarlig for merkevare og kommunikasjon i TNS Gallup, er overrasket over at ikke flere har tenkt i disse baner.

- Det er betenkelig at så mange beslutninger rundt eiendomsutvikling er tatt uten noen form for målgruppeinnsikt. Man kan mistenke at mange slike beslutninger tas på bakgrunn av magefølelse alene. Det resulterer også i at prosjektene ofte blir ganske like. Det er ingen som har turt å gjøre sin egen greie før nå.

Autentisk spesialkompetanse

Det kan synes som om vi nå har fått nok av lettvinthet på den ene siden og luksus på den andre. Undersøkelsen viste at folk i Oslo lengter etter noe ekte, de ønsker seg fagfolk som har kunnskap om det de driver med; mennesker som gløder for forretninger de driver, uterom som lever. De ønsker seg lave skuldre.

- Det er et marked som er udekket der ute. Veldig mange av områdene i sentrum og sentrum vest ligner hverandre rent profilmessig. Hvis vi ser på andre handelsdestinasjoner i sentrum, så er det nyanseforskjeller, men de henvender seg alle til den samme målgruppen. Hovedkonklusjonen fra studien vi gjennomførte, er at markedet for luksuspregede varer er i ferd med å bli mettet. Folk ønsker seg noe mellom luksus og kjedebutikker. De ønsker seg butikker med folk som kan noe om det de har å selge, som har et brennende engasjement for det de driver med.

Folk vil gjerne ha butikker som selger klær, men gjerne også skomaker og slakter. Studien viste at det ikke var så viktig hva slags type næringer som kom, men hva slags form de ville få.

- Ord som kom opp i undersøkelsen, som beskriver den følelsen folk ønsker seg var; autentisk, genuint, spesialkompetanse, fagkunnskap, kvalitet, engasjement, intelligens og lave skuldre, forteller Ekrann.

Tilbake til det opprinnelige

Dette er ikke helt ulikt det historiske Vika. For hundre år siden var området fullt av basarer som ble drevet av folk som kunne sine fag. Det er denne yrende Vika- følelsen fra tidligere tider vi nå søker å finne tilbake til, forteller eiendomssjef  i Storebrand Eiendom, Marit Elisabeth Jensen.

- På 60-tallet ble de gamle basarene utviklet til Vika Terassen slik den står i dag, og var til langt inn på 90-tallet en av de mest populære handlegatene i Oslo. Det er viktig for oss at vi nå får frem et nytt og levende område. Vi vil posisjonere oss annerledes, dette vil ikke bli et nytt High Street shoppingområde. Denne avgjørelsen er jo også tuftet på bylivsundersøkelsen som ble gjennomført for Levende Oslo tidligere i år.  

- Undersøkelsen viste at det er en sterk urbanisering på gang i Oslo, og at vi ønsker å leve livene våre mer ute på gaten. Vi ønsker å støtte de behovene; vi vil lage et nabolag både for barnehagebarna, skolebarna, beboerne, de besøkende og for forretningsfolk  som jobber der. Vår ambisjon er å skape en ny møteplass med småbutikker og hyggelige spisesteder, kultur og opplevelser. Et sted der det skal være godt å være både på dagtid og om kvelden.