Tiedemannsbyen bygges på området til tidligere Tiedemanns tobakksfabrikk på Ensjø, og er et samarbeid mellom Ferd Eiendom, som eide eiendommen, og Skanska Bolig.

Ensjø er et sentrumsnært område som i lang tid var dominert av bilforretninger og diverse annen næringsvirksomhet. Programmet til bystyret la klare føringer for den videre utvikling av området, og la stor vekt på å sikre viktige kvaliteter som grøntdrag og attraktive offentlige byrom, samtidig som området skulle gi rom for et stort antall boliger og tilhørende tjenestetilbud.

- For oss som utbyggere fremstod Ensjø som et svært spennende utviklingsområde, forteller prosjektsjef i Skanska, Oddvar Svartdal.

- Det er stor etterspørsel etter sentralt beliggende boliger, og vi merker stor interesse i markedet for det som foregår på Ensjø.

«Naturbant»

Tiedemannsbyen utgjør en viktig del av Ensjøbyen. Tiedemannsbyen vil bli utbygd med totalt ca 1300 boliger, og får sitt eget sentrale torg med næringsvirksomhet som skal betjene strøket, og god aktivitet på gateplan. Ved torget ligger også en bevaringsverdig murvilla.

Bebyggelsen er kvartalspreget, med bygninger i 5-7 etasjers høyde. Navnet Tiedemannsbyen var et nærliggende valg for prosjektet, med grunnlag i stedets historikk og utbyggingens omfang og karakter. - I planleggingen av Tiedemannsbyen er det lagt vekt på å kombinere det urbane med muligheten til å velge rolige omgivelser med nærhet til det grønne.

Bebyggelsen får skjermede beplantede gårdsrom, og det er gode forbindelser til offentlige grøntdrag med gang- og sykkelveier. «Naturbant» er et begrep som ofte er benyttet i prosjektet for å beskrive kjernen i hva vi ønsker å oppnå, fortsetter Svartdal.

- I planleggingen av Tiedemannsbyen er det lagt vekt på å kombinere det urbane med muligheten til å velge rolige omgivelser med nærhet til det grønne.

Fra bilby til boligby

Utbyggingen av Tiedemannsbyen er delt i flere kvartaler. Hagekvartalet med 199 boliger ble ferdigstilt i 2013.

Nå er Petersborgkvartalet i salg, med totalt 210 boliger.

- I sommer startet byggingen av 61 leiligheter i første trinn i Petersborgkvartalet, og 8. september legger vi 84 nye leiligheter ut for salg. Vi har registrert et stort antall interessenter, og er optimister når det gjelder salget utover høsten. Boligene vi nå legger ut for salg spenner fra effektive to-romsleiligheter til 5-roms toppleiligheter på 124 m2 med flotte sol- og utsiktsforhold. Prosjektet har dermed en bred målgruppe, og retter seg både mot yngre kjøpere, barnefamilier, og godt voksne som ønsker seg et sted der det er enkelt å bo.

- Hvis man tar seg en tur på Ensjø nå, så ser man at den planlagte transformasjonen fra bilby til boligby er godt i gang. Hovedgatene er oppgraderte som miljøgater, Ensjø t-banestasjon er blitt helt ny, og nye virksomheter har etablert seg på gateplan. Et stort antall boliger er allerede innflyttet, og flere prosjekter med både boliger og tjenestetilbud er under bygging eller planlegging.

- Vi er overbevist om at både Tiedemannsbyen og Ensjøbyen generelt vil bli et mer og mer populært sted å bo, avslutter Svartdal.