Det har skjedd mye på Fornebu etter at det siste flyet forlot flyplassen i 1998.  Det har først og fremst vært en god utvikling på næringssiden med mellom 15 000 og 20 000 arbeidsplasser, takket være blant annet store selskaper som Telenor, Statoil og Aker på plass i nye bygg.

– Men nå skjer det ting på boligfronten også. OBOS kjøpte i februar 2012 samtlige aksjer i Fornebu Utvikling ASA og tok selskapet av børs. Nå skyter boligutviklingen fart, forteller kommunaldirektør samfunn i Bærum kommune,  Arthur Wøhni.

– Av de 6500 boligene som er planlagt, er rundt 1500 blitt bygget. Vi diskuterer også muligheten for å øke antall boliger. Det er kommet et forslag om bygging av ytterligere 2500 boliger.

Skal verne grøntområdene

Det er stor etterspørsel etter boliger i Oslo-regionen, og det er mangel på gode boligtomter. Snarøya og Fornebu er et attraktivt område, på grunn av nærhet til både sjøen og til hovedstaden. Bærum kommune utreder derfor ulike muligheter i samarbeid med OBOS.

– Det er mangel på boliger i Oslo-området, og nye oversikter viser at utbyggingen av Fornebu sannsynligvis ikke vil være ferdig før i 2035, forteller Wøhni.

Noe av det viktigste for kommunen er å verne grøntområdene og sjøfronten.

– Det fine med Fornebu er at parkanleggene kom tidlig på plass.  De kom før både nærings- og boligbegyggelsen startet. Og alle grøntområder vil bli sikret i det videre arbeidet også,  det samme med kystlinjen. En eventuell økning i antall boliger vil komme innenfor de områdene som er avsatt til boliger.

Kollektivtransport en utfordring

Det som ikke på langt nær er på plass ennå, er kollektivtransporten.  Køene inn og ut av Snarøya er lange i rushtiden, og bussene blir stående i den samme køen.  Prioritet nummer én er nå å få bygd en metro.

– Vi må få bygget Fornebubanen fra Majorstua til Fornebu.  Reguleringsarbeidet i kommunen er ferdig utarbeidet og er klart til høring. Oslo ligger ett år etter i dette arbeidet. Det store problemet er finansieringen. Det er et spleiselag mellom Oslo og Akershus fylkeskommuner, det er fylkeskommunene som har ansvaret for kollektivtransporten. Regningen kommer på ca. 10 milliarder kroner, og politikerne sier at regjeringen skal ta 50 prosent av regningen. Vi vil også at en økt næringsutvikling vil bidra til å finansiere en T-bane, sier Wøhni.

Statens vegvesen jobber med et eget kollektivfelt som vil gi bussene prioritet, og i tillegg kan man snart komme seg til Fornebu via sjøveien.

– Fra høsten 2014 vil Ruter komme med en hurtigbåt som går fra Sjøflyhavna inn til Aker brygge. Det vil bli en tjue minutters tur.

Høy inngangsbillett

En annen av utfordringene til Bærum kommune er å sørge for at de som flytter ut hit har det de trenger av kommunale tilbud.

– Det er kommunens ansvar å sørge for skoler og barnehager til en voksende befolkning, og dette er en utfordring for kommuneøkonomien fordi vi er nødt til å bygge dette fra grunnen av.  Til nå har vi hatt skole- og barnehagekapasitet på plass når folk har flyttet inn, men vi ser at dette blir en utfordring fremover.

Kommunen vil gjerne at flere skal få ta del i de kvalitetene som finnes på Fornebu, med grøntområder og nærhet til sjøen.  Men det koster penger.

– Det er en utfordring at det er en høy inngangsbillett der ute, men OBOS har samtidig en garanti for at det er en variasjon i prisen. Det skal finnes mindre, billigere leiligheter i tillegg til de større, dyrere leilighetene.  Når det er sagt, er det ikke billig å bo på Oslo vest eller i Bærum, avslutter Wøhni.