Den er en kombinasjon av tredimensjonalt maleri, lyskunst, teknologi og natur, som er nyskapende både gjennom de valgte løsningene og gjennom de perseptuelle virkningene den genererer. Fem meter høy lysende «Sjøhest» stiger opp av havet ved Slemmestad Brygge, innviet under Factory Light Festival 2017. Den er skapt spesielt for stedet og bidrar til å gi det identitet.

Kan styres av publikum

Ved å anvende spesielle maleteknikker og avansert lysteknologi har Yttredal skapt en lysskulptur som også er synlig på dagen, under alle forhold, og kan styres av publikum. De kontinuerlige lysforandringene som skjer i havet og på himmelen blir forsterket gjennom lysskulpturen, samtidig som de påvirker den tilbake.

Tematisk er «Sjøhest» en del av Yttredals konsept «Korallrev, der nytt liv blir skapt». I en tid når vi hører at mange plante- og dyrearter står i fare for å forsvinne, retter kunstneren blikket mot korallrev, et sted hvor nytt liv skapes og arter bevares. Et økosystem som har evne til å tilpasse og fornye seg. Blant ulike typer planter, dyr og andre organismer, finner vi også sjøhester. Vi tenker vanligvis at de forekommer i tropiske farvann, men ved global oppvarming kan de flytte på seg og søke mot kaldere strøk. De nordiske korallrevene såkalt kaldtvannskoraller, er størst i verden, vi finner dem på mange steder langs kysten vår, fra Hvaler til Vest-Finnmark. Og det viser seg at flere arter sjøhest er blitt observert i norsk farvann.

Både hest og fisk

Sjøhesten er en spesiell skapning, forpart av en hest og bakpart av en fiskehale, og har av den grunn vært mye benyttet i myter og billedkunst. Den er velkjent symbol fra gresk og etruskisk mytologi, blant annet blir havguden Poseidon ofte avbildet ridende på en sjøhest. En sjøhest under en kongekrone er kjennetegn for det statlige, norske Oljedirektoratet. Den er et naturens under, den forandrer farge i forhold til omgivelsene og det er hannen som bærer eggene.

Slik ønsket Yttredal at lysskulpturen «Sjøhest» skulle puste og leve i sitt rette element over havet, beriket med naturens palett. For å komme frem til ønsket resultat, har hun foretatt utallige tester, som blant annet rekkefølgen i fargeblandinger i forhold til lysets spekter, retninger på penselstrøkene som skulle stemme med retningen på slipingen av det syrefaste metallet og med skjøtene på akrylglassplatene. Hver lysfarge har hun programmert i forhold til dens lysvirkning, både mot malingstrøkene og det naturlige lyset. Calina Pandele Yttredal anvender en spesiell type malingsfarge, iriserende, som samspiller med lysbølgene fra solen. Hun ble invitert for noen år tilbake av direktøren for Golden, første fabrikken i verden som produserte denne malingen i New York State, for å teste materialer som ennå ikke var på markedet.

En magisk skulptur

Som et rytmisk musikkstykke, forandrer «Sjøhest» seg kontinuerlig, programmert i takt med naturen, og speilinger i vannet om natten gjør den magisk. Den kan startes og stoppes i takt med soloppgang og - nedgang og styres av publikum fra både mobil og andre enheter. Den ble godt tatt imot av publikum på innvielsen og er blitt et kjennetegn for stedet. 

Medvirkende firmaer: Frode Stenberg as (metallarbeid), Flos Norge as (lys), Vanpee Norge as (lys), Plexon (plexiglass)

Profil

  • Calina Pandele Yttredal bor og arbeider i Oslo. Hun har tegnet og malt så lenge hun kan huske, og har en klassisk kunstnerisk bakgrunn, blant annet fra Statens Kunstakademi, Oslo.
  • Yttredal utforsker forholdet mellom lys, farge og rom i sine to - og tredimensjonale arbeider, blant annet malerier, tegninger, grafikk, lysskulpturer, utsmykninger, i ulike teknikker og formater. Sykluser i naturen og i menneskelivet, det foranderlige, er et overordnet tema i hennes verker.
  • Hun har utviklet en maleteknikk med iriserende og transparente medier som samspiller med både naturlig og kunstig lys, og bidrar til at verket endrer karakter.