Lysaker ble et trafikknutepunkt allerede i 1624 da det ble anlagt ny vei med bru til Christiania der Lysakerbrua ligger i dag. Navnet betyr egentlig "de lysende åkrene", og området har navn etter Lysaker gård som lå vest for elva, på sjøsiden av dagens E18.

I dag er E18 ved Lysaker det stedet i Norge der det passerer flest biler, med fler enn 170 000 passeringer i døgnet. De siste 25 årene er antallet arbeidsplasser blitt mer enn femdoblet. Innen en radius på 800 meter fra Lysaker stasjon har mer enn 25 000 mennesker sin arbeidsplass. Derfor har Lysaker blitt en svært viktig og sentral del av Oslo. At Flytoget stopper på Lysaker stasjon er også en medvirkende årsak til at mange bedrifter har valgt å legge hovedkontoret sitt til nettopp Lysaker.

- Når du besøker Lysaker i dag, så er det først og fremst trafikken du legger merke til. Selv om både toglinjer og E18 er med på å skape noen barrierer, så er også trafikken viktig for Lysakers attraktivitet. Nå legger vi planer om å skape en levende by på Lysaker. Den skal både fungere som et lokalsenter for selve Lysaker og nærområdene, samtidig som vi vil opprettholde stedet som et svært viktig knutepunkt, sier Jannike Hovland som er kommunalsjef for plan, miljø og kultur i Bærum kommune.

En ny bystruktur

Lysakerelva er kommunegrensen mellom Oslo og Bærum, og derfor er begge kommunene involvert i det som nå skjer på Lysaker. Begge kommunene har innsett Lysakers viktige funksjon og ønsker at det blir lagt til rette for god byutvikling i dette området:

- Vi holder på med en overordnet plan som innebærer at vi vil få bymessig bebyggelse, gater, møteplasser, nabolagsarenaer, bydelsparker og flere gode forbindelser som kan knytte begge sider av elven sammen. Formålet er å skape en sammenhengende gate- og byromstruktur som vil legge forholdene godt til rette for de myke trafikantene. Vi vil også ha bebyggelse med åpne fasader og publikumsrettede aktiviteter som skaper liv i førsteetasjene og aktivitet over  døgnet i sentrale byrom, fortsetter kommunalsjefen.

Vil løfte E18

- E18 er en stor barriere i området. Statens vegvesen og kommunene Bærum og Oslo har gjennomført en mulighetsstudie hvor E18 heves slik at byens gulv og aktiviteter kan utvikles under og på tvers av barrieren. Det vil åpne opp og gjøre arealene ned mot sjøen mye mer tilgjengelig, forklarer Hovland.

Foreløpig er Lysakerprosjektet på planleggingsstadiet, men begge kommunene og eiendomsbesitterne i området spiller på lag for å utvikle Lysaker.

- Dette er et langsiktig prosjekt, så det vil nok ta 10 til 20 år før Lysaker er blitt en ferdig levende by, sier Hovland til slutt.