- Kommunen var veldig stolte da byen kom helt til finalen sammen med Trondheim og Stavanger, og følte allerede da at vi hadde prestert godt i konkurransen. Vi scoret høyt på helheten i byutviklingen i de siste femten årene, men også for byutviklingsplanene fremover. Derfor er vi veldig godt fornøyd med begrunnelsen som juryen ga oss og for å komme så langt som vi gjorde, sier plan- og næringssjef i Skedsmo kommune, Andreas Bjørnnes.

Andreas Bjørnnes, Plan- og næringssjef i Skedsmo kommune. Foto: Stig Ervland, Skedsmo Kommune

By- og næringsutvikling en del av samme sak

Gardermoetableringen i 1998, og veksten som den førte til, skapte en rekke nye muligheter på Romerike. Dette så politikerne tidlig og mobiliserte tverrpolitisk.

- Da så man på hvordan områdene i Lillestrøm, Strømmen og Kjeller kunne utvikles og tok utgangspunkt i Lillestrøm stasjon hvor det kun er ti minutters reisevei, enten man skal til Oslo eller Gardermoen. Vi ønsker å utvikle hele byen på en slik måte at det understøtter næringslivet og de enkelte bedriftene. Da trenger vi kvaliteter som god kommunikasjon, men også attraktive boligområder og et variert, vitalt byliv med de tilbudene man forventer å finne i byer, sier Bjørnnes.

Skal doble innbyggertallet

I dag har kommunen rundt 50 000 innbyggere, men veksten er sterk, så det forventes at innbyggertallet har vokst til det dobbelte i 2050. Kommunen ønsker en urban vekst velkommen, og en byutvikling i aksen fra Kjeller gjennom Lillestrøm til Lørenskog. Den skal også bestå av kunnskapsbaserte arbeidsplasser, gjerne knyttet til forskings- og undervisningsmiljøet på Kjeller og Universitetssykehuset på Lørenskog (AHUS).

- Vi tror at kombinasjonen av kunnskapsmiljøene og den gode kommunikasjonen til både flyplassen og Oslo sentrum vil gi oss et betydelig fortrinn for å utvikle Lillestrøm sentrum og byaksen forøvrig, sier plan- og næringssjefen.

Ser mot Lillestrøm

Flere bedrifter har fått øynene opp for hvilke kvaliteter Lillestrøm innehar. Det er nok årsaken til at både Felleskjøpet og 3M Norge har flyttet hovedkontorene sine til Lillestrøm i løpet av det siste året.

- Det har også kommet signaler fra Høgskolen i Oslo og Akershus på Kjeller om at de ønsker seg en mer sentrumsnær lokalisering nærmere Lillestrøm stasjon. I tillegg har Studentsamskipnaden fått tilbud om en tomt og ønsker å bygge i sentrum. Dette tror vi at både er bra for å skape et godt bymiljø, men det vil helt sikkert også ha næringsrelevans, tilføyer Bjørnnes.

FAKTA

Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

  • Prisen "Attraktiv by", som ble delt ut for første gang i 2015, er slått sammen av to tidligere priser: Miljøverndepartementets «Statens bymiljøpris» og Kommunal- og regionaldepartementets «Statens pris for attraktiv stad».
  • Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som deler ut den nye prisen.
  • Prisen for Attraktiv by bygger videre på erfaringer fra de to tidligere prisene, og legger vekt på bærekraftig by- og stedsutvikling som kopler sosiale, økonomiske og miljømessige behov og håndterer vekst på en bærekraftig måte. I dette legger juryen vekt på transportløsninger med fokus på kollektiv, sykkel og gående. Videre at arealdisponeringen gir en nærhet til sentrumsfunksjoner, jobb og bolig, og at offentlige rom er attraktive for ulike brukergrupper.
  • Prisen har som formål å løfte frem byer og tettsteder som har utviklet stedets bykvaliteter gjennom gode lokale prosesser

Lillestrøm er også blitt kåret til Osloregionenes mest attraktive by i 2014 og til Norges beste sykkelby i 2008, 2010, 2012 og 2014.