- Vi vet at byen kommer til å oppleve stor vekst. Den veksten vil vi gjerne styre på en best mulig måte og dette var bakgrunnen for at vi lagde 12 brede sammensatte forum som fikk drodle om fremtiden ut fra oppgaven: «Hvordan vil vi at Lillestrøm skal være i 2045». Det ble så produsert to filmer på grunnlag av ideene.

Prosjektet ble etablert på forsommeren i 2014 i et samarbeid med næringslivet i Lillestrøm, og siktemålet var å utvikle og forankre en visjon om fremtidens Lillestrøm gjennom en bredt anlagt idédugnad.

En rekke fortrinn

På Lillestrøm har de en rekke fortrinn, derfor liker Anita i Kunnskapsbyen å si at: «Lillestrøm is the best location in Oslo» og at Oslofolk er heldige som bor bare ti minutter unna Lillestrøm.

Beregninger viser at det vil bo nærmere 100 000 mennesker innenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller i 2045.  Kommunikasjonsmessig er beliggenheten svært god med kort vei til landets hovedflyplass, den ligger nær Oslo og har gode kommunikasjoner. Lillestrøm-Kjeller har også store forsknings- og utdanningsmiljøer som gir stedet et svært godt utgangspunkt for å skape fremtidens bærekraftige kunnskapssamfunn. De har Norges Varemesse, som tiltrekker seg flere hundre tusen besøkende hvert år, og i tillegg er det en rekke bedrifter som har valgt å legge hovedkontorene sine nettopp til Lillestrøm.

Aktørmøter

I perioden oktober til desember i 2014 ble det gjennomført 12 aktørmøter hvor i alt 190 personer deltok. Deltakerne var fra det lokale næringslivet, frivilligheten og kulturlivet, kommunepolitikere og representanter for kommuneadministrasjon. I tillegg deltok det representanter fra flere nabokommuner.

- Målet var å finne noen overordnede visjoner og verdier for hvordan vi kan se for oss at fremtiden kan bli. Mange kan nok bli litt skremt av å forsøke å se inn i fremtiden, men vi opplevde at de som var med på dette syns at det var gøy, og personlig mener jeg at det er kjempeviktig at vi får forankret ideene på en god måte, og denne prosessen bidro til det, sier Anita Orlund.

Det gode liv

- Ønske om innovasjon, at vi skulle ha en by der vi kan leve det gode liv og miljøperspektivet var de viktigste overordnede tankene som kom ut av aktørmøtene. Ønsket om innovasjon går på at vi skal våge å være innovative på alle nivåer og tørre å ta nye steg både innenfor energi og ved å ta i bruk ny teknologi. Det å ha en by der vi kan leve det gode liv er jeg veldig glad for at ble en av konklusjonene, for dette er noe vi kanskje ikke tenker så mye over i en travel hverdag. Men vi har nedfelt det i dette arbeidet, og det betyr at vi skal tenke over at dette er viktig når den videre planleggingen av byen skal begynne. Prosjektet har vært svært vellykket så langt og har skapt en begeistring for fremtiden, så vi gleder oss til fortsettelsen, sier Orlund til slutt.