KulturPlan Bjørvika er et arbeidsfellesskap med ansvar for generelle rådgivende ingeniørfag som har arbeidet sammen siden skisseprosjektet i 2010. Arbeidsfellesskapet har prosjekteringsansvaret for begge kulturbyggene og de viktigste bidragsyterne er Multiconsult, Hjellnes Consult og Brekke & Strand Akustikk. Ingeniørene har stått overfor anselige utfordringer underveis.

Mange hensyn å ta under fundamentering

Det nye Munchmuseet ligger ved Akerselvas utløp ytterst på utstikkeren, kjent som Paulsenkaia.

Med Operatunnelen i umiddelbar nærhet og nærheten til vannet, bød fundamenteringsarbeidene på ekstra utfordringer.

- Da vi fundamenterte brukte vi betongfylte stålrørspeler som vi førte helt ned til grunnfjellet. De lengste pelene var over 70 meter lange. Fundamenteringsarbeidene var utfordrende siden vi arbeidet både fra selve kaia og fra lektre på sjøen. Arbeidene våre pågikk også svært nær Operatunnelen, derfor var det helt avgjørende at ikke våre arbeider fikk noen innvirkning på tunnelen, det betydde at vi måtte ta mange spesielle hensyn, sier Svein Nielsen som er senior prosjekteringsleder i Multiconsult og oppdragsleder for det nye Munchmuseet.

Reiser seg raskt

I midten av november begynte Munchmuseets vegger å reise seg. Her ble det brukt en metode som heter glideforskaling. Enkelt fortalt går metoden ut på at selve forskalingen til veggene fylles kontinuerlig med betong. Mens denne prosessen pågår legges det inn armering, innstøpningsdetaljer og utsparingskasser for dører og vinduer, samtidig som forskallingen løftes oppover med cirka 1,6 til 2 meter i døgnet. I løpet av tre uker reiste bygget seg hele ni etasjer i høyden.

- Det krever veldig grundig planlegging å få til en slik prosess hvor man både skal kjøre en forskaling hydraulisk, samtidig som alle innstøpningsdetaljene må settes på plass med millimeterpresisjon, for det er bare mulig å gjøre disse arbeidene én gang, forklarer Nielsen. 

Energieffektive bygg

- Forutsetningene for både Deichmanske bibliotek og Munchmuseet har vært å tilfredsstille TEK10 og passivhusstandarden. En av metodene vi benytter for å oppfylle kravene er å utnytte eksponerte betongoverflater hvor vi legger inn rørsløyfer, sier Geir Juterud som er oppdragsansvarlig i Multiconsult for kulturbyggene i Bjørvika.

Rørsløyfene fylles med vann som gjør det mulig å styre temperaturen på betongen:

- For Deichman kan vi magasinere enten kulde eller varme i dekkene. Noe av effekten vi oppnår ved å bruke denne metoden er at vi utnytter tregheten av den store massen som er i betongdekkene. Det gjør at vi ikke trenger å kjøre varme eller kuldesystemene mens ventilasjonsanlegget er i gang på dagtid. Hadde vi brukt radiatorer, som gir en mer umiddelbar varmeeffekt, ville vi ha måttet brukt både radiatorer og ventilasjonsanlegget samtidig på dagtid. Metoden reduserer behovet for installert effekt, samtidig vil temperaturen i bygget føles behagelig og stabil, tilføyer Anders Netland. Han er seniorrådgiver i Multiconsult og fagansvarlig for VVS i begge kulturbyggene.

Perforert aluminiumsfasade

På Munchmuseet brukes det en perforert aluminiumsfasade som ligger utenpå nesten hele bygget, med unntak av enkelte steder hvor det er glass. Dette er byggets klimaskall som på den ene siden skal slippe igjennom en passende mengde lys, men samtidig fungere som solskjerming og være gjennomsiktig. Klimarådgiverne i prosjektet har gjort en rekke simuleringer for å lage en perforering som bidrar til et godt inneklima og ellers tilfredsstille alle de andre kravene.

Strenge klimakrav

Noen av verdens mest verdifulle malerier skal vises frem når Munchmuseet åpner dørene i løpet av 2020. Det stiller også svært strenge krav til luftfuktighet og temperatur.

- Marginene er små. Temperaturen skal være stabil mellom 21 til 23 grader, mens luftfuktigheten skal ligge på et sted fra 45 til 55 prosent. I tillegg har museet og arkitekten ønsket mest mulig åpenhet og derfor skal dørene inn til utstillingsrommene være åpne. For å få til dette har vi brukt simuleringer og prosjektert en sluseløsning i inngangspartiene til alle utstillingslokalene. Sluseløsningen skal hindre utveksling av kald og varm luft mellom de ulike arealene og sørge for at klimaet holder seg stabilt, forklarer Netland.

- Begge byggene har gitt oss en rekke utfordringer som hele arbeidsfellesskapet sammen med arkitekter og byggherre har satt sine felles ressurser inn på å løse på en god måte. Dette har vært et spennende prosjekt å arbeide med og nå ser vi frem til byggeperioden, overtakelsen og den endelige åpningen med spenning, avslutter Geir Juterud.