– Tidligere var miljøarbeid for idealistene. Nå er arbeid med miljøspørsmål noe som naturlig hører hjemme i en stor bedrift, og det er vanlig å tenke at det må settes inn i et langsiktig og strategisk perspektiv. Det er en helt annen måte å tenke på i dag enn for bare 15 år siden, sier miljødirektør i OBOS Birgitte Molstad.

Klimanøytral bydel

På det gamle flyplassområdet på Fornebu i Bærum bygges en ny by som skal bli klimanøytral. OBOS er en stor grunneier og legger nå planer for å bygge en grønn bydel med opptil 700 FutureBuilt-boliger innenfor delområde 9.4 på Fornebu. Fokus er på miljøløsninger med svært lavt energiforbruk og minst mulig klimaavtrykk, med delingsøkonomi, grønn mobilitet, urbant landbruk, smarthusteknologi og fellesskapsløsninger. Det planlegges også inntil 5000 kvadratmeter med handel og servicefunksjoner på gateplan. Området er på 37 mål og ligger mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S.

36 arkitektteam fra fem land konkurrerte om å utforme det nye området, og fire team ble valgt ut i en prekvalifisering. Vinneren ble Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

Samarbeid med FutureBuilt

OBOS planlegger å gjennomføre prosjektet i samarbeid med FutureBuilt, som aldri har hatt et boligområde av tilsvarende størrelse som dette. 200 av boligene skal være forbildeprosjekter med særlige miljøkrav.

Ifølge faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes, var det i starten tungt å få med boligprosjekter.

– Vi har hatt mest næringsbygg og offentlige bygg, men nå kommer de grønne boligene for fullt. Dels fordi utbyggere som OBOS tar samfunns- og klimaansvar, og nå omsetter ambisiøse miljøstrategier til konkrete fakta på bakken. Men også fordi boligkjøperne har våknet. Nå etterspør de miljøboliger med lavt energiforbruk, sunne byggematerialer og deleløsninger som bil- og sykkelpooler, sosiale arenaer og fellesarealer inne og ute. Vi har flere mindre og mellomstore boligprosjekter i FutureBuilt, men OBOS-satsingen på urbane boliger på Fornebu er den foreløpig største – og blant de mest ambisiøse, sier Stoknes.

By og kvartalsstruktur

I vinnerforslaget er det lagt opp til bymessig kvartalsstruktur langs Forneburingen, med næring på gateplan. Bebyggelsen mot Nansenparken får en mer oppbrutt karakter av kvartal og punkthus. På den måten skal flest mulig boliger få kontakt med parken, samtidig som overgangen mellom park og bebyggelsesfelt løses opp ved at grøntområdene får sive inn i feltet.

Fremdriften avhenger blant annet av plan- og reguleringsarbeidet, men OBOS tar sikte på å starte boligsalget i 2019.