Jessheim er et av de stedene i landet som har opplevd størst vekst de siste årene. Etter at hovedflyplassen på Gardermoen åpnet i 1998 har antall innbyggere i Ullensaker kommune, hvor Jessheim ligger, økt fra snaue 18 000 innbyggere til dagens 36 000. I 2009 fikk Jessheim bystatus og nå skal byen vokse ytterligere.

- Området som skal utvikles med boliger og næringsarealer er på totalt 57 mål. Bak prosjektet står selskapet Jessheim Byutvikling AS som eies av ROM Eiendom og ØM Fjeld Utvikling, sier Gunnar Bakken som er daglig leder i Jessheim Byutvikling.

Stort utviklingsprosjekt

Foreløpig er det bare ti mål som er bygd ut, og det første byggetrinnet som ble bygd ut fikk navnet Saga Senter og består av 120 leiligheter og 8 000 kvadratmeter med næringsarealer.

- Dette byggetrinnet sto ferdig i 2013, og nå er vi i gang med byggingen av Saga Atrium som blir innflyttingsklart til jul, sier Bakken.

Saga Atrium blir bygget ut med 60 flotte selveierleiligheter med forretningslokaler i første etasje. Bygget er arkitekttegnet og får et moderne uttrykk. Dette uttrykket setter også preg på mange av leilighetene som får helt spesielle planløsninger. I Saga Atrium er det leiligheter fra 40 til 95 kvadratmeter. Felles for alle leilighetene er bra med lysinnslipp og solfylte balkonger. Det er også mulighet for kjøp av garasjeplass og alle leilighetene har heisadkomst fra parkeringskjelleren.

- Men det største prosjektet i Sagabyen blir Saga Terrasse. Denne bydelen har vi akkurat fått regulert, og den vil bestå av rundt 500 leiligheter. Nå er vi i gang med planleggingen og videre er planen at vi får sendt inn rammesøknaden før sommeren. Deretter blir det salgsstart til høsten og byggestart på vinteren eller våren 2017, hvis alt går som vi regner med, forklarer Bakken.

Selve Saga Terrasse er så stort at det må utvikles i etapper, og utvikleren satser på å bygge et sted mellom 70 og 80 leiligheter hvert år, men denne utbyggingstakten avhenger naturligvis av flere ting, ikke minst markedsutviklingen.

Investert i ny infrastruktur

Et så stort byutviklingsprosjekt som Sagabyen krever også en del ny infrastruktur, og dette har også Jessheim Byutvikling stått for.

- Vi har bygd om fylkesveien, etablert rundkjøringer og vi har bygd en 21 meter bred gate som går langs hele feltet og som har fått navnet Dampsaga Allé. Dette blir en miljøgate med lav hastighet, grøntsoner, sykkelvei og kantparkering for biler.

I tillegg til dette har vi også anlagt en park på området. Alt overtar etterhvert det offentlige og da snakker vi om infrastruktur med en prislapp på nesten 80 millioner kroner, sier Bakken.