- Lillestrøm er et attraktivt sted fordi det ligger nært alt, og de gode kommunikasjonene gjør at du bare er ti minutter unna Karl Johan. Det har vært en stor befolkningsvekst på Romerike, og siden næringslivet her oppe ikke er like oljerelatert som for eksempel vest for Oslo, har de ikke merket oljebremsen like godt, sier Carl Magnus Hegde Næss som er eiendomssjef, forretningsbygg i OBOS.

OBOS Nye Hjem, OBOS Forretningsbygg og Veidekke Eiendom investerer så mye som 1,5 milliarder kroner i prosjektet. Målet er å tilføre bymessige kvaliteter til Lillestrøm Syd, i et området som ligger mellom jernbanen og Norges Varemesse. Tomta, som tidligere var en parkeringsplass, er på nesten ti mål og med et bebygd areal på over 50 000 kvadratmeter blir dette nærmest en ny bydel i Lillestrøm. 17 500 kvadratmeter blir kontorer, 2 500 kvadratmeter er avsatt til handel og annen næring, i tillegg huser prosjektet 144 leiligheter og et hotell med 220 rom som Scandic skal drifte.

- Det er store dimensjoner, og vi regner med at det blir rundt 900 arbeidsplasser i Portalen når prosjektet er ferdig, tilføyer Stian Svae som er prosjektleder for OBOS Nye Hjem.

Bygger i høyden

Hotellet er frittstående, mens resten av Portalen består av én bygningskropp som har fire blokker i seg. Arealene er godt utnyttet og prosjektet lever opp til de overordnede målene om fortetting som man har rundt knutepunkter.

- Vi bygger helt opp til tolv etasjer, mens det bare er et fåtall andre bygg på Lillestrøm som har mer enn seks. Det betyr at det blir en formidabel utsikt hvor du kan skue ut over Lillestrøm og de fleste kommunene på nedre Romerike. Det finnes ikke så mange bygg på Lillestrøm hvor du har utsikt over Øyeren heller, forteller Svae.

- Foran torget, mot jernbanestasjonen, anlegger vi også et nytt torg som blir et nytt og levende byrom med uteservering og tilbud til byen. Det blir også en veldig fin forbindelse gjennom prosjektet fra jernbanen til Norges Varemesse. Her lager vi en gate som skal varmes opp med miljøvennlig fjernvarme, og da kan du nærmest gå tørrskodd.

Et av Romerikes mest energieffektive bygg

Kontorbygget i Portalen blir sertifisert i henhold til BREEAM NOR, med de kravene som stilles for å oppnå klassifiseringen Very Good.

– Det legger føringer for alt fra materialvalg, tilgang til dagslys, energibruk, kort vei til miljøvennlig offentlig kommunikasjon, sykkelparkering, og mye mer, forklarer Hegde Næss.

Prosjektet er godt i gang. 106 av de 144 leilighetene er solgt og vil bli innflyttingsklare høsten 2017, mens kontorene står klare i juni 2017 og hotellet åpner i årsskiftet 2017/2018.