- De siste årene har Hamar investert mer enn fire milliarder i nye bygg og i stedsutvikling. Satsingen fortsetter med stor kraft. Utviklingen skal bidra til å levere på Hamars visjon om å være det urbane hjertet i innlandet, sier Guro Vestvik som er byutvikler i Hamar kommune.

En viktig motor i utviklingen er Hamar kulturhus, som åpnet våren 2014.

- I fjor hadde kulturhuset 750 000 besøkende, så aktiviteten er formidabel og setter Hamar på kartet. Faktisk ble Hamar i høst kåret til den tredje beste kulturbyen i Norge, fortsetter hun.

Blomstrende handel

- Hamar er kåret til handelsby nummer fem i Norge, og er i ferd med å bli stor nok til å tilby mange gode tilbud innen handel, servering og kultur, sier næringssjefen i Hamar kommune, Svein Frydenlund.

- Et nytt tilskudd er kjøpesenteret CC Hamar, som ligger i gangavstand til sentrum.

- Kjøpesenteret utfordrer og skaper endring, slik de gjør i alle byer, men alle aktører som trekker tilreisende til byen, skaper en mulighet for alle, tilføyer Frydenlund.

– Vi er opptatt av å øke byens attraktivitet, og kommunen og gårdeierne jobber aktivt for etablering av handel og næring i alle deler av sentrum.


Foto: Jens Haugen


I 2013 gjorde Gehl arkitekter i København en mulighetsstudie for utvikling i Hamar sentrum. De viste blant annet hvordan vi kan fylle byen med aktivitet, og hvordan vi kan utnytte aksene i byen best mulig. Den videre sentrumsutviklingen skal skape et enda mer kompakt sentrum med mangfoldige opplevelser.

En av aktørene som har bidratt til å utvikle Hamar sentrum er Christian Vold med Victoriakvartalet:

- Vi eide Victoria Hotell, og etterhvert som vi fikk kontroll på hele kvartalet åpnet det seg nye muligheter. Først renoverte og utvidet vi hotellet til 400 senger og tredoblet konferansekapasiteten. Vi er veldig bevisste på at vi vil ha leietakere som gir synergi til hverandre. De neste etableringene ble derfor flere restauranter med ulike konsepter, flere er på vei. I tillegg renoverte vi gamle Hamar Teater og etablerer en konsertarena i den gamle kinoen. Alt blir markedsført samlet under fanen «Victoriakvartalet.no». Å samle ting innenfor samme nisje kvartalsvis  tror jeg er en riktig tankemåte som vil trekke enda mer aktivitet til sentrum, sier Vold.

Mange arbeidsplasser

Analyser viser at Hamar scorer høyt på parametre som næring, handel og livskvalitet:

-  Dette er elementer som vi vil fortsette å utvikle, sier Vestvik.

- Hamar har næringsklynger innen bioteknologi og spillutvikling, og det satses stort på virtual reality. Høgskolens campus, som ligger midt i sentrum, tilbyr også fremtidsrettede studier. Det er denne typen kompetansemiljøer vi vil skal utvikle seg videre, sier hun og får støtte fra Frydenlund:

- Kombinasjonen av næring, handel, kultur og kunnskapsbedrifter gjør at vi tiltrekker oss arbeidskraft. Det vises blant annet i at innpendlingen til Hamar er større enn antallet som pendler ut av byen. Faktisk er det så mange som 10 000 som pendler inn til Hamar hver dag, sier han.


Foto: Jens Haugen


Nye boligprosjekter

I forbindelse med utviklingen av Hamars urbane sjøfront, er det to spennende prosjekter som utmerker seg. Tjuvholmen, som ligger som en odde ut i Mjøsa, skal bli en ny bydel med boliger og næring. Et annet prosjekt er Espern, som ligger der toget kommer inn til byen. Her er det snakk om å bygge 1 500 boenheter.

- Et tredje satsningsområde er boliger i sentrum. Hamar har behov for fortetting, og Hamar kommunes mål er at enda flere bosetter seg i, eller i nærheten av, sentrum, forklarer Vestvik.

Trond Sanderud, som er administrerende direktør i Utstillingsplassen Eiendom, kjenner boligmarkedet på Hamar godt:

- Vi har bygd boliger på en del sentrale tomter i Hamar i løpet av de ti siste årene. Den største gruppen kjøpere er veletablerte folk som gjerne flytter fra eneboligen sin for å få et enklere liv i byen. Dette er mennesker som er flinke til å bruke tilbudene som byen byr på, enten det er handel, kultur- eller restauranttilbud. Å bygge boliger helt sentralt er bra, for det skaper mer liv i byen og vi har tro på fortsatt vekst på Hamar, sier han.

Godt samarbeid mellom kommune og næringsliv

- Alle de aktive eiendomsutviklerne vi har her i byen, er viktige for utviklingen. Vi er i gang med å lage en avtale mellom kommunen og gårdeierne om hvordan vi kan videreutvikle byen best mulig. Avtalen vil legge rammeverket for hvordan morgendagens sentrum skal se ut. Vi er veldig optimistiske, særlig fordi samarbeidsklimaet er så godt, avslutter næringssjefen.