Bergen har alltid vært kjent for å være en handelsby og mange av de som bor i byen har entreprenørskap i blodet. Den siste tiden har det vært en betydelig økning innen entreprenørskap og gründerskap i Bergen.

- Et spesielt trekk ved Bergen er at vi har hatt flere industrisektorer som har vært veldig sterke, mange av disse har arbeidet sammen med kunnskapsmiljøet og lagd næringsklynger. Det er mange slike klynger i hele landet, men i Bergen er konsentrasjonen av dem svært høy, sier Anders Haugland som er leder i Bergen Tekonologioverføring (BTO).

I dag er det seks næringsklynger i Bergen. De er innen subsea, sjømat, media, design, turisme og næringsklyngen Maritime CleanTech som utvikler energieffektive løsninger og miljøteknologi til den maritime næringen.

- Dette har vært veldig vellykkede satsninger, og for eksempel har TV2 bidratt til at vi innen media har fostret opp globale teknologiselskaper som har sitt utspring fra Bergen, tilføyer Haugland.

- Vi leder også globalt gjennom både sjømatklyngen, hvor Bergen er verdens sjømathovedstad, det samme gjelder også innen subsea, fortsetter han.

ACCEL

- Vi arbeider veldig tett opp mot entreprenørskapsbedriftene og hjelper dem blant annet gjennom entreprenørskapsprogrammet ACCEL.

ACCEL er et 12 uker langt intensivt program for dem som vil starte, eller har startet, et innovativt selskap. De som kvalifiserer seg får uvurderlig tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i sin bransje. Målet er å øke nye selskapers mulighet til suksess ved å hjelpe dem med å foreta de rette prioriteringene og utvikle det som er relevant for dem uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Hjelper oppstartsbedrifter

Bergen Teknologioverføring arbeider veldig tett opp mot alle de forskjellige bransjeklyngene:

- Det er spesielt tre områder vi fokuserer på, det ene er å arbeide med å kommersialisere forskning, vi arbeider med ulike tiltak for å støtte nytt næringsliv gjennom ulike innovasjons- og inkubasjonsprogrammer og ikke minst arbeider vi mye med veiledning, finansiering og nettverksbygging, sier Haugland.

I skrivende stund har BTO 73 bedrifter som de bidrar med hjelp til på en eller annen måte, og i løpet av et år pleier de å bistå cirka 100 bedrifter. Noen bedrifter benytter BTO's tjenester i noen måneder, andre i inntil tre år.