Prosjektmedarbeider Anne Skauen mener dette prosjektet har vært med på å påvirke Fredrikstad sin framtid.

Anne Skauen, som har hatt en administrativ rolle under prosjektet, mener at et program som dette er med på å heve kompetansen internt i kommunen med fokus på bærekraftig byplanlegging. Det har også vært fokus på kompetanse, ny kunnskap, samarbeid på tvers og i organisasjonen, og i samfunnet forøvrig.

Gjennom prosjektet har kommunen fått tilgang til ny kompetanse for hvordan man skal planlegge for fremtiden, og de har lært mer om bærekraftig byplanlegging.

Bærekraftige bygg

- Vi har lært mye innenfor bærekraftig byggeri, og i fremtidens byggsatsing i programmet var veldig god. Vi ansatte fikk anledning til å sette oss på skolebenken for å lære mer om areal, bruk, fortetning, klimatilpasning, miljøvennlig bytransport og endringer av reisevaner, forteller Skauen.

Lislebyhallen

Særlig satses det nå på fremtidens bygg, og kommunen ble utfordret til å bygge noen signalbygg, som kan betegnes som et bygg som signaliserer noe positivt til publikum. Da kom ideén om nye Lislebyhallen, som skal stå ferdigstilt i november 2015, hvor de har tatt i bruk nye konkrete klimatilpasningstiltak.

Dette er nye Lislebyhallen:

  • Færre parkeringsplasser slik at det blir mindre bilkjøring til bygget
  • Flere sykkelplasser med tak
  • Opprustet gang- og sykkelfelt mot hallen
  • Grønt tak på 2000m2 for å forsinke og fordøye vannet
  • Regnbed utenfor hallen som skal samle opp overvannet som kommer ved ekstremregn
  • Benyttet lavkarbonbetong i stedet for ordinær betong, som har mindre co2 belastning
  • Brukt tre fremfor stål for et mer positivt co2-regnskap

Miljøvennlig mobilitet

Det legges også vekt på miljøvennlig mobilitet, og kommunen prøver å synliggjøre andre måter å reise på enn bilen. Dette gjør de ved å tilby blant annet gratis ferger og et utvidet busstilbud. Østfold Kollektivtrafikk satser nå på Glommaringen, med hyppigere avganger og billigere billetter. For å få flere til å velge sykkel fremfor bil, satte de i gang en kampanje i vinter.

- For at flere skulle tørre å prøve ut sykkel som alternativ, gjennomførte v en vintersykkelkampanje hvor vi sponset de som ville med gratis piggdekk til sykkelen, slik at de skulle føle seg tryggere på vinterføre, sier hun.

Kommunen har i tillegg planer om at det skal være en nullvekst i personbiltrafikken i utgangen av 2017, da det blir innført nye bomringer.