Promenaden skal skape bevissthet rundt Oslos nye sjøfront og markedsføre den ni kilometer lange ruten. Havnepromenaden skal vise kvalitetene og potensialet i byutviklingsprosjektet Fjordbyen, og synliggjøre aktiviteter som pågår langs Oslos sjøfront. Informasjonskonseptet retter seg mot Oslos befolkning og turister, med kart, bilder og tekst på norsk og engelsk. Underveis kan en lære mer om Oslos nære historie, eller bare ta en hvil på en av de nye benkene. Havnepromenaden er knyttet sammen med Kyststien i hver ende, parker, grøntareal og Oslos gang-sykkelveinett.

Prosjektets rammefortelling

I 1955 tok Malcom McLean og Keith Tantlinger, patent på en oppfinnelse som skulle få stor betydning for byutviklingen i Oslo – containeren. Overgangen fra stykkgodslossing og mellomlagring i havneskur til containerfrakt ble introdusert i Oslo på 60-tallet, og den beskjedne lille boksen, gjorde det mulig for Oslo å klare seg uten en tradisjonell havn og etter hvert også helt uten egen industri.

For å markere dette, har vi vippet opp containeren og latt den være bærer av fortellinger om den gang Oslo både var en levende industriby og en yrende havn. 14 containere malt i Oslo Havns oppmerksomhetsfarge RAL 2000, er langs hele promenaden satt på høykant som fyrtårn å navigere etter. Plansjer med kart, tekst og foto er festet til containerne. Her finner man litt om stedets nære historie, litt om nye planer for området, samt en populær eller bare god gammel Oslosang med relevans for akkurat denne plassen.

Med på reisen i tid er spesialagentene Krüger & Krogh som via store illustrasjoner oppspent på containernes undersider, tar oss tilbake til hvert enkelt sted en gang på 60-tallet, da man bare kunne ane hva som ville komme til å endre gode, gamle Oslo Havn.

Konstruksjoner

De 14 plassene er dels etablert på fiberduk og subus, og dels på eksisterende dekker. Noen plasser har beholdt eksisterende belegg, mens andre har fått ny asfalt og ny gressplen omkring seg. Promenaden har også merking på bakken og i øyehøyde langs hele traséen. Bloc benken fra Vestre med oransje stålvanger og sete i furu er utplassert for de som ønsker å slikke sol mens de nyter utsikten. Benken ble valgt for å matche eksisterende møblering langs kaia på Aker brygge og Tjuvholmen. På denne måten oppleves nå disse områdene, hvor vi ikke egentlig var gitt rom for utfoldelse, som innlemmet i Havnepromenaden. I 2016 konstrueres de første prototypene for belysning av alle plassene med strøm fra solceller.