Det offentlige transporttilbudet har ikke utviklet seg i takt med den eksplosive utbyggingen av både næring og bolig ute på Fornebu, noe som har resultert i store trafikkproblemer til og fra Fornebulandet.

Utbyggingen av området var tuftet på at det skulle komme en baneløsning som kunne frakte alle menneskene til og fra området. Men, liten tro på den planlagte automatbanen, samt noen samarbeidsproblemer mellom Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune forsinket prosessen.

Arthur Wøhni, Kommunaldirektør for samfunn i Bærum Kommune, er opptatt av å se fremover, og han øyner en løsning.

- Kommunen har nå håp om å få til en baneløsning som kobler seg til metrosystemet i Oslo. Det vil si at vi får en T- bane som går fra Majorstua, via Skøyen og Lysaker, og som får tre stopp ute på Fornebulandet. Den tidligere planlagte automatbanen skulle bare gå fra Lysaker, men det tilbudet ble for dårlig, fordi man da måtte bytte fra tog til bane på Lysaker stasjon.  

Minimum ti milliarder kroner

Den nye banen koster, og det er nå kommet et ønske om at også grunneierne der ute bidrar økonomisk for å komme i mål.

- Det siste anslaget lyder på 10 milliarder kroner, men det er litt usikkert. Det kan bli mer. Man har nå spurt grunneierne om de også kan bidra til byggingen av denne metroen, og da snakker vi om de store grunneierne som Obos, Aker, KLP og Koksa Eiendom (tidligere IT Fornebu). Disse stiller seg positive til tanken, de kan være interessert i å være med og finansiere banen,  mot at de får lov til å bygge mer der ute.

Som et resultat av dette er Bærum Kommune nå inne i en fase hvor de vurderer hvor mye mer utbygging området kan tåle, forteller Wøhni.

- Vi har nedsatt en ekstern planrådsgruppe som består av fem arkitekter og planleggere, som skal gjennomgå de ulike utbyggingsforslagene, og komme med sitt råd til oss innen februar neste år.

En hel liten by

De nye planene vil bety rundt 20.000 nye arbeidsplasser og oppunder 30.000 innbyggere. Det er en by på størrelse med Lillehammer. Dette krever at kommunen også bygger ut alt det andre en liten by trenger for å fungere.

- Utfordringen vår er at vi da må bygge ut flere skoler og barnehager, vi må også sørge for et bedre helse- og sosialtilbud. Eldreboliger, kirke, kulturtilbud, cafeer, butikker og idrettsanlegg må også bygges ut etter hvert. Det er et enormt område vi snakker om.

Det nye Fornebulandet Vel, som er en velorganisasjon startet av de nye innbyggerne, er veldig opptatt av å få være med i den videre planleggingen, og det stiller Wøhni seg positiv til.

- Kommunen vil gjerne ha dem med på råd, det er bare fint at de får en aktiv rolle i den videre planleggingen. Vi vil jo at alle som bor og jobber ute på Fornebulandet skal trives, og da er det viktig å lytte til innspill fra de som allerede bor der i dag.